Behandling af smerter, begrænsninger og symptomer på posttraumatisk stress efter piskesmæld

Nogle mennesker, der får piskesmæld efter en trafikulykke, oplever også at udvikle symptomer på posttraumatisk stress. Et forskningsprojekt undersøger, om de patienter har gavn af behandling, hvor man kombinerer fysioterapi og psykologsamtaler.

Vi ved i dag, at der er stor forskel på, hvordan piskesmæld påvirker dem, der rammes, og der er derfor bred enighed om, at behandling bør sammensættes forskelligt for at imødekomme de behov, den enkelte person har.

Hvad er projektets formål?

Dette forskningsprojekt undersøger, om patienter med posttraumatisk stress efter piskesmæld har gavn af behandling, hvor man kombinerer fysioterapi og psykologsamtaler.

Projektet er designet af professor Sterling fra University of Queensland i Australien og tager udgangspunkt i en grundtanke om, at personer med både piskesmæld og symptomer på posttraumatisk stress er en gruppe, der har behov for specialiseret behandling.

Professor Sterling og hendes team har blandt andet lavet et pilotstudie blandt en lille gruppe, hvor traumebehandlingen gav positive resultater, og det er blandt andet derfor, vi nu ønsker det undersøgt i et stort, veldesignet studie.

Hvad består behandlingen af?

Behandlingsdelen af projektet består af fire måneders behandling for personer med piskesmæld og symptomer på posttraumatisk stress efter en trafikulykke.

De første 10 uger af behandlingen består af psykologsamtaler. Den ene form for psykologsamtaler er traumefokuseret terapi, og den anden form er støttende terapi. Det er helt tilfældigt, hvilken gruppe, man kommer i, og formålet er, at vi kan sammenligne, om den ene form er bedre end den anden og i så fald hvordan. Derefter modtager alle deltagere specialiseret fysioterapi en til to gange om ugen i 6 uger.

Hvad er tidsplanen?

Projektet er påbegyndt i august 2015, og selve behandlingen i Danmark blev afsluttet i foråret 2018. Derefter fulgte en 6 måneder opfølgningsperiode, hvorfor den danske del af studiet er afsluttet i efteråret 2018.

Den anden del af projektet foregår i Australien, hvor de har haft lidt sværere ved at skaffe deltagere. Derfor forlænges projektet yderligere for at give tid til at få fyldt alle pladser op, men vi forventer at kunne præsentere de samlede resultater i 2019.

Hvem er ansvarlige for projektet?

Projektet udføres af Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og UlykkesPatientForeningen i samarbejde med Syddansk Universitet og professor Sterling på University of Queensland i Australien.

Projektleder og ansvarlig for den danske del af projektet er psykolog og ph.d. Tonny Elmose Andersen, der er lektor på Syddansk Universitet. Den daglige projektstyring varetages af psykolog Sophie Lykkegaard Ravn. Der er derudover som en del af Sophie Ravns ph.d. blevet lavet en række yderligere studier, som har haft til formål at belyse, hvilken rolle posttraumatisk stress spiller for mennesker med piskesmæld. Rådet for Offerfonden og Jascha Fonden har ydet støtte til projektet og aflønning af personale. 

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte Sophie Lykkegaard Ravn på slr@specialhospitalet.dk.