Betydningen af accept i livet efter en rygmarvsskade

Hvad gør vi, når livet gør ondt? Når vi står i en situation, vi bestemt ikke ønsker, men som ikke umiddelbart står til at ændre. Hvis vi fokuserer fuldt ud på kun at undgå de smertefulde tanker og følelser, der opstår, kan vi hurtigt glemme at leve et rigt og tilfredsstillende liv. Et nyt forskningsprojekt undersøger acceptprocessen i livet efter en rygmarvsskade.

I psykologien handler acceptprocessen om at finde fodfæste, mens man lærer at leve med de nye livsvilkår og -rammer. Den handler om at give plads til uønskede tanker og følelser i stedet for at kæmpe en nytteløs kamp med livet, som det er i dette øjeblik.

Når vi ikke længere lader os trække ind i disse kampe med virkeligheden, kan vi i stedet bruge vores tid og vores ressourcer på det, der giver os et rigt og meningsfuldt liv. Et nyt forskningsprojekt undersøger betydningen af denne acceptproces i livet efter en rygmarvsskade.

Hvad er projektets formål?

Projektet har to delformål. For det første ønsker vi at belyse, hvilken betydning accept har i tilpasningsprocessen efter en rygmarvsskade, samt hvordan pårørendes accept spiller ind i den skadesramtes accept- og tilpasningsproces. Derudover har projektet et patientperspektiv, som har til formål at undersøge hvordan personer med rygmarvsskade forstår begrebet accept, og hvilke oplevelser de har haft i deres egen acceptproces. Vi forventer, at begge delprojekter kan bidrage til at udvikle og forbedre rehabiliteringstilbuddet til personer med rygmarvsskade.

Hvad er tidsplanen?

Det samlede projekt blev påbegyndt i august 2018. Det første delformål udforskes ved en spørgeskemaundersøgelse, som vi er ved at planlægge. Vi forventer, at der kan sendes spørgeskemaer ud i løbet af foråret 2019.

Det andet delformål undersøges ved interviews med personer med rygmarvsskade, som vi forventer kan påbegyndes i starten af 2020. Projektet forventes færdiggjort i 2021.

Hvem er ansvarlig for projektet?

Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, UlykkesPatientForeningen, Syddansk Universitet og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Den daglige projektstyring varetages af psykolog og ph.d.-studerende Anders Aaby.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte Anders Aaby på aaa@specialhospitalet.dk.