Opfølgning på polioramte

Hvordan er det gået de personer, der var indlagt på Blegdamshospitalet med akut polio under epidemierne i 50’erne? Det vil et forskningsprojekt belyse.

Mange polioramte oplever som midaldrende at få nye svækkelser af deres muskler og andre invaliderende symptomer som smerter og træthed. En tilstand kaldet Post Polio Syndrom.

Derfor henvender de sig nu igen - godt 50 år efter den sidste epidemi - i sundhedssystemet og har brug for hjælp. Det kan dog have svært ved at få hjælp, fordi der er så lidt viden om de konsekvenser, som den akutte virusinfektion giver på meget lang sigt.

Hvad er projektets formål?

Forskningsprojektet vil belyse, hvordan det er gået de personer, der under polioepidemierne i 1950érne var indlagt på Blegdamshospitalet og diagnosticeret med akut polio, og blive klogere på fremtidige anbefalinger.

Opfølgningen på de polioramte vil ske i tre delprojekter.

  1. Hvordan er det gået de polioramte socialt og sygdomsmæssigt?
  2. Polioramtes livskvalitet
  3. Omhyggelig speciallægeundersøgelse

Hvad er tidsplanen?

1. Hvordan er det gået de polioramte socialt og sygdomsmæssigt?

I første del af projektet har vi fundet oplysninger ud fra offentlige registre. Cirka 1.000 polioramte og et tilsvarende antal kontrolpersoner indgår i undersøgelsen. Formålet har været at beskrive, hvordan det er gået de polioramte sundhedsmæssigt, socialt og økonomisk.

Denne projektdel er afsluttet, og resultaterne er publiceret som to artikler i internationale, anerkendte, videnskabelige tidskrifter.

Læs om resultaterne fra første delprojekt

2. Polioramtes livskvalitet

Anden del af projektet er en spørgeskemaundersøgelse, der har til formål at beskrive symptomer, livskvalitet og træthed hos dem, der havde polio. I undersøgelsen indgår cirka 1.000 polioramte og et tilsvarende antal kontrolpersoner.

Mange af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er bearbejdet og skrevet sammen til en artikel til et fagligt tidskrift, men er endnu ikke udgivet.

Der er fortsat data om træthed, som ikke er bearbejdet.

3. Omhyggelig speciallægeundersøgelse

I den tredje og sidste del af undersøgelsen vil der kun være 40 deltagere, men til gengæld vil den være meget detaljeret med en omhyggelig speciallægeundersøgelse og blodprøver, skanninger og muskelundersøgelser.

Neurofysiologisk afdeling, Dansk Center for Søvn medicin på Glostrup hospital, skal stå for den praktiske del af undersøgelsen, der starter op i foråret 2018.

Hvem er ansvarlige for projektet?

Projektet udføres i samarbejde med neurofysiologisk afdeling på Glostrup Hospital og Statens Serum Institut. Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og PolioForeningen har hovedansvaret for de to første delprojekter, og afdelingen i Glostrup har hovedansvaret for det sidste.