Træning som behandling af nakkesmerter – hvad siger forskningen?

Nakkesmerter er et omfattende og alvorligt sundhedsproblem, som hvert år er årsag til, at rigtig mange mennesker søger behandling såvel i Danmark som i udlandet. En del af denne gruppe døjer med nakkesmerter efter et piskesmæld. Den behandling, disse mennesker opsøger, kan bestå af mange forskellige ting herunder træning. Men hvordan skal man gribe træning an? – og hvad ved vi egentligt om effekten af forskellige træningsformer?

Træning kan være mange ting, og der er derfor også stor forskel på, hvad man egentligt mener, når man bruger betegnelsen. Når vi på dansk i denne sammenhæng taler om træning, dækker det over det, man på engelsk kalder ”exercise”. Direkte oversat kan vi derfor også kalde det ”at røre sig” eller ”at dyrke motion”, men det dækker egentligt også over ordets betydning i flertal (”exercises”), som snarere betyder ”øvelser”.

Træning vil således i denne sammenhæng både handle om at røre sig (bredt) og lave forskellige øvelser (mere specifikt). Træningen kan på den måde både bestå af simple aktiviteter i hverdagen som gåture og rengøring, der gør, at du rører dig. Det kan også være mere regulær træning i form af for eksempel styrketræning eller specifikke træningsøvelser, du kan lave derhjemme.

Er smerter en ven eller en fjende?

Det er vigtigt at huske, at træning og aktivitet er vigtig for alle mennesker – både for personer med og uden smerter.

Hvis vi bliver inaktive, øger vi risikoen for en række andre problematikker over tid. Samtidig kan inaktivitet påvirke vores energiniveau, livskvalitet og humør.

Problemet for personer, der lider af smerter, er selvfølgelig, at det kan gøre ondt at bevæge sig. Vi er bygget til at undgå at gøre ting, der gør ondt, fordi smerter er kroppens advarselssystem. Det kan vi for eksempel se, når vi rører ved en varm kogeplade, hvor vi trækker hånden til os, før vi overhovedet bevidst når at tænke over det.

Smertesystemet er på den måde et system, der fremmer vores overlevelse, fordi det hjælper os med at undgå at gøre ting, der er potentielt farlige for vores kroppe. Samtidig hjælper smerte også helingsprocessen på vej. Det sker ved, at vi vil mærke smerte efter en vævsskade, fordi vores krop fortæller os, at vi skal passe på og lade skaden hele. P

ersoner, som fødes uden et fungerende smertesystem, og som derfor ikke mærker smerter, når de gør noget, der skader dem, dør ofte meget unge, simpelthen fordi deres krop udsættes for mere fare. Smerter er altså et helt fundamentalt system, hvor meningen er, at vi skal undgå at gøre ting, der gør ondt på vores krop. Det er derfor helt naturligt, at vi meget nødig vil gøre noget, hvis det gør ondt.

Fejl i smertesystemet

Problemet med smertesystemet er, at der sommetider kan ske fejl i det. I den akutte fase tjener systemet et formål, når vi fx
trækker hånden til os, hvis vi rører ved noget varmt, og efterfølgende passer ekstra på den, til sårene er helet, ved vedvarende smerter tjener systemet ikke samme formål. Vedvarende smerter kan selvfølgelig skyldes, at der er en fysisk
skade i vores krop, som ikke er helet, men i nogle tilfælde vil det være en skade i vores smertesystem, som gør, at systemet misfortolker de input, der kommer fra kroppen.

Baggrund for artiklen

Denne artikel er en sammenfatning af input fra en konference om piskesmæld afholdt af professor Michele Sterling og hendes team i Australien i maj 2017 og et nyligt publiceret systematisk review omkring træning for personer med piskesmæld og lignende nakkeskader, der giver nakkesmerter.

Artiklen er skrevet af psykolog og ph.d.-studerende Sophie Lykkegaard Ravn med input om træningsøvelser fra fysioterapeut Anne Stegemejer Dohmann og Karin Thye Jørgensen, der begge blandt andet arbejder med træning af piskesmældsramte på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

Øvelser for nakke og skuldre

Vi giver dig her forslag til øvelser, som du kan bruge i din hverdag, hvis du døjer med smerter i nakke og skuldre.

1. Holdningsøvelse

Denne øvelse fremmer en god holdning, som kan være med til at lette smerterne og sikre, at det ikke bliver værre.

2. Bevægelse af nakke og skuldre

Disse øvelser fremmer bevægelse af nakken og skuldre.

3. Aktiviteter i dagligdagen

Det er meget vigitgt, at du holder dig i gang på trods af smerterne.

Artiklen har været bragt i UlykkesPatientForeningens medlemsmagasin, Livtag, 2017