”Meeting the Challenge” Hovedpointer fra en whiplash-konference

Vedvarende symptomer efter whiplash-traumer påvirker hvert år mange personer og kan være meget invaliderende. Trods senere års øgede fokus og forståelse er der stadig et stort behov for at vide mere om disse problematikker.

Af Sophie Lykkegaard Ravn, psykolog og ph.d.-studerende.

Der er på verdensplan en række forskere, som er særligt prominente inden for området, og som fra hver deres vinkel søger at skabe viden om både akutte og vedvarende symptomer, der kan opstå efter whiplash-traumer.

En række af disse eksperter var i maj 2017 samlet til en whiplash-konference kaldet ”Meeting the Challenge”. Formålet med konferencen var at samle og nuancere vores viden om whiplash. Denne artikel vil forsøge at give et indblik i nogle af de pointer, der fremkom undervejs.

Baggrund for artiklen

Artiklen er en sammenfatning af input fra omtalte konference afholdt i Brisbane, Australien i maj 2017, hvilken også var genstand for en artikel i seneste Livtag. Artiklen er skrevet af psykolog og ph.d.-studerende Sophie Lykkegaard Ravn, der til dagligt arbejder med whiplash-projekterne på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

Artiklen søger at give et indtryk af nogle af de pointer, der fremkom undervejs, og må således ikke ses som et forsøg på at være udtømmende. Det er samtidig heller ikke alle talere, der beskrives, men et udpluk.

Konferencen var arrangeret af en af de førende forskere inden for området, Michele Sterling, der er fysioterapeut og professor på Griffith University i Brisbane, Australien. Konferencen samlede både whiplash-ramte, forskere og en række forskellige behandlere og øvrige fagpersoner fra forskellige professioner.

Konferencen forløb over to dage med en workshop omkring fysioterapeutisk behandling på tredjedagen. Konferencen var inddelt i fire temaer: 1) Fysiologiske faktorer, 2) psykologiske faktorer, 3) behandling og udredning og 4) systemet.

Under hvert tema var nogle af verdens førende forskere og behandlere inviteret til at fortælle om deres specialeområde, som var af meget forskellig karakter, ligesom også en jurist og en repræsentant fra en patientorganisation holdt oplæg.

Denne sammensætning var lavet netop for at opnå den ønskede nuancering gennem forskellige input og perspektiver. Nedenfor præsenteres nogle af hovedpointerne fra de forskellige oplæg opdelt under de fire temaer fra konferencen.

Artiklen stammer fra Livtag nr. 3 udgivet i 2017.

Læs mere om fysiologiske faktorer her

Læs mere om psykologiske faktorer her

Læs mere om behandling og udredning her

Læs mere om systemet her