Mindfulness mod vedvarende smerter

Vedvarende smerter er et alvorligt sundhedsproblem, som rammer rigtig mange mennesker hvert år, og som kan være svært invaliderende. Årsagerne kan være mange og meget forskelligartede, men generelt oplever mange desværre, at det kan være svært at finde effektiv behandling for deres smerter. En vigtig del af forskningen inden for smerteområdet handler derfor om at undersøge forskellige behandlingsmetoder og teste, om de kan gøre en forskel for dem, der lever med smerter. En af de metoder, der har fået øget opmærksomhed inden for de seneste årtier, er mindfulness.

Af Sophie Lykkegaard Ravn, psykolog og ph.d.-studerende.

Hvad er mindfulness?

Mindfulness er en form for meditation, der stammer fra buddhismen, hvor man øver sig på at være ”mindful”. Det vil sige, at man øver sig i at være nærværende og i nuet med fuld opmærksomhed på det, der er lige nu. En del af det er også at være såkaldt ”ikke dømmende” over for sig selv, sin krop og de ting, man møder i sine omgivelser.

Et nært beslægtet begreb er derfor accept, fordi mange gennem mindfulness vil øge deres evne til at acceptere, at tingene er, som de er. En simpel google-søgning fortæller, at den oprindelige definition af mindfulness er ”at lære at bære lidelse”.

Denne definition er på mange måder meget sigende, fordi mindfulness gennem evnen til nærvær og accept gør, at ens forhold til ”lidelse”, hvad end dette måtte være hos den enkelte, kan ændres. Derved lærer man bedre at leve med og bære det, man kæmper med, snarere end at bruge al den energi, man har, på at forsøge at bekæmpe det.

Hvorfor er mindfulness relevant?

Som vi også tidligere har skrevet om her i Livtag, er det et problem, at medicinske initiativer målrettet vedvarende smerter ofte har en række begrænsninger og desværre ofte også tunge bivirkninger. Det gør, at det er nødvendigt, at der tænkes ud af (pille-)boksen og fokuseres på såkaldte non-farmakologiske initiativer.

Det betyder ikke, at mindfulness nødvendigvis kan stå alene, men det kan være en del af en større pakke. Det er noget, mange smertebehandlere også implementerer i deres behandlinger i større eller mindre grad, hvorfor nogle læsere af denne artikel måske allerede vil have mødt det i et eller andet omfang. For nogen vil det måske også være rart at føle, at man kan gøre noget aktivt hjemme mellem andre behandlingsinitiativer.

Mindfulness er i behandlingsregi særligt kendt fra at være målrettet stress, men det kan anvendes uanset, hvad det er, man kæmper med, herunder også smerter. Tilhængere af mindfulness vil også argumentere for, at det er gavnligt for os alle at stoppe op og praktisere nærvær og fuld opmærksomhed - også selvom vi ikke selv synes, vi kæmper med noget særligt i vores liv.

Mindfulness drejer sig om at ændre sit forhold til smerterne.

Hvordan virker mindfulness mod smerter?

Mindfulness drejer sig om at ændre sit forhold til smerterne. Det vil sige, du lærer at håndtere dem anderledes.

Formålet er således ikke at fjerne smerterne, men at ændre sit forhold til dem og den (negative) effekt, de har på dit liv. Derudover kan det også hjælpe på en række relaterede problematikker, som nogen måske vil opleve, eksempelsiv stress, depressive symptomer og angst.

Der er en række studier, som rapporterer om en række ”sidegevinster”, herunder bedre funktionsniveau og højere livskvalitet. Det er her selvfølgelig meget vigtigt at sige, at mindfulness ikke er noget ”quick fix”, ligesom alle mennesker er forskellige.

Derfor vil forskellige mennesker opleve, at mindfulness hjælper på forskellige ting – eller måske slet ikke hjælper. Som med alle andre initiativer er du nødt til at forsøge og se, om du synes, det gør en forskel for dig.

Det gode ved mindfulness, og mange lignende metoder, er, at der ikke er nogle (kendte) bivirkninger eller risici ved at prøve det af og se, hvad du synes om det.

Hvad siger forskningen om effekten af mindfulness som smertebehandling?

Der er blevet forsket meget i mindfulness og smerter på forskellige måder. I 2017 kom der et såkaldt systematisk review, hvor en række forskere har gennemgået en lang række studier, der har undersøgt mindfulness’ effekt på kroniske smerter.

De fandt i alt 38 studier, som de inkluderede i deres undersøgelse. De konkluderede, at mindfulness havde en lille effekt på smerteniveau, når de sammenlignede med passive kontrolgrupper (dvs. personer, der ikke får behandling) eller edukations- og støttegrupper. Det vil sige, at mindfulness var bedre end disse kontroltyper, men ikke meget, når de kiggede på smerternes intensitet alene.

Når de derimod kiggede på depressive symptomer og fysisk såvel som mental livskvalitet, var der større effekt af mindfulness. Nogle studier rapporterede også, at brugen af mindfulness havde en effekt i forhold til mængden af smertemedicin, men dette var ikke et gennemgående fund.

Det kunne således godt pege på, at mindfulness muligvis har en lille effekt på smerternes niveau, men snarere hjælper på nogle af de relaterede problematikker. Et andet review fra 2012 konkluderede også, at mindfulness havde en effekt i forhold til intensiteten af smerter mens andre tidligere reviews har konkluderet, at der er begrænset effekt af mindfulness.

Helt generelt er det vigtigt at holde sig for øje, at sådanne reviews udvælger studier baseret på nogle bestemte kriterier. Derfor kan et review komme frem til en konklusion, mens et andet kan finde frem til noget andet.

Et beslægtet problem er, at mange af studierne på området er af for dårlig kvalitet, og derfor er det svært at konkludere noget meget klart. Derfor kan man heller ikke sige, at en manglende effekt i studierne er det samme som, at der ikke er en effekt i virkeligheden. Det handler også om, at mennesker er forskellige og vil opleve forskellige behandlinger gavnlige for dem.

Hvordan kan jeg komme i gang med mindfulness?

Udover at en række forskellige behandlere anvender mindfulness og lignende former for metoder, eksempelvis afspænding, i deres behandlinger, er det også muligt selv at implementere mindfulness derhjemme. Det kan gøres ved en lang række mindre øvelser, der nemt kan passes ind i hverdagen.

Du kan finde øvelser ved at søge på internettet, købe eller leje cd’er, der kan guider dig, eller du kan anvende en app. Det kan altsammen være rigtig gode hjælpemidler til at komme i gang med mindfullness.

Samtidig er mindfullness i høj grad en måde at tænke på, og du kan således også bruge teknikkerne med at have fuld opmærksomhed, når du laver andre ting, fx gør rent eller børster tænder.

Artiklen stammer fra Livtag nr. 2 udgivet i 2018.