Til læger: Henvisning til specialhospitalet

Hvilke patienter kan du som læge henvise, hvor lang er ventetiden og hvordan foregår henvisningen? Læs mere her.

Som læge kan du henvise følgende målgrupper til specialhospitalet: Personer med følger efter polio, personer med rygmarvsskade efter ulykker eller sygdom og personer med et svært fysisk handicap efter en ulykke.

Henvisning

Du kan henvise på tre måder:

Du kan ikke henvise via ”Henvisningshotellet REFHOST”.

Ventetid

Ventetiden fra vi modtager henvisningen til patienten bliver indkaldt til lægeundersøgelse er 8-12 uger.

Hvis det er første gang patienten er henvist til specialhospitalet, vil ventetiden fra lægeundersøgelsen til patienten bliver indkaldt hos vores behandlende fysioterapeut, maksimalt være 8 uger.

Ventetiden på indkaldelse hos vores øvrige faggrupper vil afhænge af problemstillingens karakter.

Visitationsteam

Det er vores visitationsteam, der vurderer, om patienten opfylder kriterierne, og om vi kan tilbyde den relevante behandling til patienten. Hospitalets visitationsteam består af vores centerdirektør, overlæge og repræsentanter fra vores tværfaglige team.

Patienter, der ikke til hører hospitalets målgrupper, kan henvises af kommune eller forsikringsselskab til særlige undersøgelser eller behandlingsforløb.