Til nye patienter

Hvis du har behov for træning og rehabilitering efter udskrivning fra hospital, kan du blive henvist til specialhospitalet.

På specialhospitalet tilbyder vi tværfaglig rehabilitering til polio- og ulykkespatienter i form af behandling, træning, rådgivning, samtaler og undervisning.

Du kan blive henvist af din læge, speciallæge eller fra et hospital, hvis du tilhører en af hospitalets målgrupper:

  • Personer med følger efter polio
  • Personer med rygmarvsskadede efter ulykker eller sygdom
  • Personer med et svært fysisk handicap efter en ulykke

Kontakt din læge

Kontakt derfor din læge, hvis du ønsker behandling på specialhospitalet.

Vores visitationsteam vurderer, om du opfylder kriterierne, og om hospitalet kan tilbyde en relevant behandling til dig. Hospitalets visitationsteam består af centerdirektøren, overlægen og repræsentanter fra vores tværfaglige team.

Læs om vores ydelser

Andre målgrupper

Hvis du ikke hører til de målgrupper, som kan blive henvist af læge eller hospital, kan du i særlige tilfælde blive henvist af din kommune eller forsikringsselskab til særlige undersøgelser eller behandlingsforløb.