Gå til hovedindhold

Introduktionsstipendium til forberedelse af ph.d.-projekt er nu uddelt

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter uddeler hvert andet år et introduktionsstipendium til at skrive en ph.d.-protokol. Stipendiet for 2022 er nu uddelt.

Vi søger med introduktionsstipendiet at give en interesseret kandidat op til tre måneders arbejdsro til at skrive en ph.d.-protokol med relaterede ansøgninger. Stipendiet er tiltænkt en person, som ønsker at blive indskrevet som ph.d.-studerende med tilknytning til specialhospitalet i samarbejde med et universitet. Stipendiet er lønmidler, der gives som frikøb til forberedelse af projektet. Der kan søges om op til 100.000 kr.

Hvem er vi?

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter er omfattet af sundhedslovens § 79 og er et offentligt tilbud til mennesker med alvorlige følger efter polio eller ulykke, herunder para- og tetraplegi og andre traumer, der indebærer betydelig fysisk funktionsnedsættelse.

Hospitalet modtager ca. 1.600 patienter årligt til specialiseret rehabilitering og genoptræning.

Hospitalet er fuldt ud offentligt finansieret og drives af UlykkesPatientForeningen. Hospitalet har omfattende og højt specialiseret udstyr samt alle relevante faggrupper (overlæger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter mv.).

Vores nuværende forskningsfunktion omfatter en forskningsleder og en ph.d.-studerende, der forventes at afslutte sit studie i 2022, og som fortsætter sin forskningsaktivitet hos os.

Derudover foregår der både en række interne forskningsprojekter og en række eksterne samarbejdsprojekter. Vi ønsker at udbygge vores forskningsfunktion de kommende år.

Hospitalet har både en afdeling i Rødovre og i MarselisborgCentret i Aarhus og beskæftiger i alt ca. 70 medarbejdere.

Læs mere om specialhospitalet her.

Hvilke projekter søger vi?

Ph.d.-projektet skal være til gavn for vores målgrupper og falde inden for rehabiliteringsområdet i bred forstand. Det kan fx være at optimere vores viden om tværfaglig eller monofaglig udredning og behandling, pårørendeinddragelse eller samarbejde mellem sektorer. Dette kan eksempelvis være inden for følgende lægefaglige specialer: Anæstesiologi, geriatri, neurologi, reumatologi, ortopædisk kirurgi, arbejdsmedicin og samfundsmedicin. Projektet ønskes derudover at have fokus på forankring og implementerbarhed. Vi søger projektideer inden for alle forskningsdiscipliner og -metoder.

Hvem kan søge?

Vi søger primært en person med en kandidat i medicin, der har lyst til at forske i rehabilitering i bred forstand, men andre uddannelsesmæssige baggrunde er også velkomne til at søge. Det vigtigste er et godt og relevant projekt.

Det er et krav, at ansøger ønsker at anvende stipendiet inden for et år og ønsker at blive indskrevet som ph.d.-studerende på et dansk universitet kort derefter med ansættelsesmæssig tilknytning til specialhospitalet.  

Tidligere forskningserfaring er ikke påkrævet, og vi er både åbne for kandidater, som allerede har et vejlederteam bag sig, og kandidater, som ikke har.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Op til to siders beskrivelse af din projektidé, som beskriver baggrunden for din idé, refleksioner om design og metode samt kliniske perspektiver og forankringsmuligheder
  • Op til en sides motiveret ansøgning, som beskriver din personlige motivation og dine forudsætninger for at være ph.d.-studerende og for at gennemføre projektet
  • Dit CV (undlad at skrive cpr.-nummer)
  • Bilag i form af anbefalinger, beskrivelser af netværk el. lign.

Disse skal samles i én samlet pdf-fil.

Det er ikke en beskrivelse af et færdigt projekt, vi søger, men derimod beskrivelse af en god ide.

Praktiske detaljer

Ansøgninger vurderes af vores forskningsråd. Når du sender os din ansøgning, giver du derfor automatisk samtykke til, at vi deler den med både interne og eksterne medlemmer af rådet.

Du kan læse mere om, hvem der sidder i rådet på vores hjemmeside her.

Spørgsmål kan rettes til forskningsleder Sophie Lykkegaard Ravn telefonisk på 2681 9022 eller via nedenstående e-mail.

Stipendiet for 2022 er uddelt.