Kvalitetssikring

Vi sikrer høj kvalitet i vores behandling.

Specialhospitalet arbejder løbende med at sikre høj kvalitet i alle ydelser, vi tilbyder.

Personalets specialviden holdes ajour ved deltagelse i fagkonferencer i ind- og udland – og ved løbende af følge med i forskning, der er relevant for vores patientgrupper.

Vi måler patienters tilfredshed og svarene bidrager til den stadige udvikling af hospitalets ydelser og fysiske rammer.

Patienttilfredshed måler vi

  • ved at deltage i de årlige Landsdækkende Undersøgelser af Patienttilfredshed (LUP)
  • gennem egne spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterview af patienternes oplevelse af det samlede tilbud på specialhospitalet.

Læs om vores undersøgelser af patienternes tilfredshed