Akkreditering

Specialhospitalet er akkrediteret og lever op til den danske kvalitetsmodel.

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter blev den 28. oktober 2015 akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Hvad er akkreditering?

Med akkreditering forstås en procedure, hvor det vurderes, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller organisation lever op til et sæt af fælles standarder.

Ved akkreditering gives en formel anerkendelse af, at personer eller organisationer er kompetente til at udføre sine opgaver. For at blive akkrediteret skal der arbejdes systematisk efter retningslinjer, og kvaliteten skal måles løbende. Målingerne anvendes som grundlag for stadig udvikling af kvaliteten.

Akkreditering sker for at sikre, at både kvalitet, behandling, patientsikkerhed og dokumentation fungerer optimalt. Når et sygehus opnår akkreditering i forhold til DDKM, betyder det, at institutionen lever op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af DDKM.

Hvem er omfattet af akkreditering?

Indtil 1. januar 2016 skulle både de offentlige og private sygehuse akkrediteres. Nu er de offentlige sygehuse blevet fritaget, og Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har valgt at følge de offentlige sygehuses fremtidige strategi på området for kvalitetssikring.

I øjeblikket arbejdes der på at afklare, hvordan det skal foregå i fremtiden. Indtil videre fortsættes kvalitetsarbejdet i Specialhospitalet inden for alle relevante områder.

Sådan fungerer akkrediteringen

Ved selve akkrediteringen besøger to surveyorer (særligt kvalificerede bedømmere) fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) Specialhospitalet både i Rødovre og i Aarhus i 3 dage.

De gennemgår vores politikker, retningslinjer og instrukser og undersøger, hvordan vi arbejder med at vedligeholde en høj kvalitet i behandlingen og patientsikkerheden. Den eksterne bedømmelse og akkrediteringsgrad er offentliggjort på IKAS’ hjemmeside.

Læs mere om akkreditering efter den Danske Kvalitetsmodel på IKAS’ hjemmeside