Patienttilfredshed

Vi har fokus på patienternes tilfredshed.

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter ønsker, at vores patienter er tilfredse med vores forskellige tilbud og behandlinger. Vi måler derfor patienternes tilfredshed på flere måder.

  • Vi deltager vi i den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed (LUP) hvert år
  • Vi gennemfører vores egen spørgeskemaundersøgelse om patenttilfredshed hvert andet år
  • Vi gennemfører fokusgruppeinterviews blandt patienter om forskellige aktuelle emner

Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP)

Undersøgelse 2015

Fra september-november 2015 blev der udsendt en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om patienttilfredshed blandt et udvalg af specialhospitalets patienter.

Se resultaterne af den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed - 2015 (pdf)

Undersøgelse 2014

Specialhospitalet deltog i den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) i 2014.

Undersøgelsen havde fokus på personalet, ventetid, patientinvolvering, patientoplevede fejl, information, servicestandard og overordnet tilfredshed.

På alle dimensioner ligger specialhospitalet over landsgennemsnittet.

Se resultaterne af den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed - 2014 (pdf)

Læs mere om Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed

SpecialHospitalets egen undersøgelse af patienttilfredshed

Vores egen undersøgelse af patienttilfredshed fra 2015 viser en stor tilfredshed med specialhospitalets tilbud og behandling.

80 procent svarede, at de i meget høj grad eller i høj grad og 15 procent i nogen grad var tilfredse med selve rådgivningen/behandlingen/træningen.

67 procent oplevede, at de i meget høj grad eller i høj grad og 24 procent i nogen grad, at deres livskvalitet er blevet bedre.

Der var en del konkrete tekstkommentarer med forslag til forbedringer af de fysiske rammer, som vi nu arbejder videre med. Der var også forskellige ønsker og kommentarer til behandlingstilbuddene, som vi vil bruge i den videre udvikling af vores tilbud.

Se resultaterne af vores patienttilfredshedsundersøgelse (pdf) 

De røde tal er procenter, hvor de ”ikke relevante” besvarelser er trukket ud. Rapporten er opdelt i Aarhus og Rødovre og samlet yderst til højre.