Tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed

Styrelsen for patientsikkerhed har ved deres seneste tilsyn godkendt Specialhospitalet på alle punkter.

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med private hospitaler og dermed også med Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter i Rødovre og Aarhus. 

De ser på mange forskellige aspekter af sygehusdriften som for eksempel journalskrivning, journalopbevaring, patientidentifikation, hygiejne, håndtering af utilsigtede hændelser og hospitalets instrukser og udskrivningsbreve til egen læge.

Styrelsen for patientsikkerhed har senest godkendt specialhospitalet på alle målepunkter i Rødovre den 17. november 2015 og i Aarhus den 26. februar 2015.

Se resultat af tilsyn af specialhospitalet i Rødovre (pdf)

Se resultat af tilsyn af specialhospitalet i Aarhus (pdf)