Barselsvikar for ergoterapeut

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter søger en ergoterapeut som barselsvikar med interesse for tværfaglig rehabilitering.

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter søger en ergoterapeut med interesse for tværfaglig rehabilitering til et barselsvikariat. Tiltrædelse er den 1. december 2018 med arbejdssted i Rødovre. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt og foreløbigt frem til 31.december 2019 evt. med mulighed for forlængelse eller fastansættelse.

Hvad er Specialhospitalet?

Patientforeningerne PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen driver Specialhospitalet, som er omfattet af Sundhedslovens § 79. Specialhospitalet består af en hovedafdeling med 45 ansatte i Rødovre og en mindre afdeling med 14 ansatte på MarselisborgCentret, Aarhus.
Vi yder specialiseret tværfaglig rehabilitering til patienter med følger efter polio, rygmarvsskade samt andre bevægelseshandicap som følge af en ulykke. Derudover samarbejder vi med kommuner omkring borgere, som har særligt komplicerede forløb.

Vores rehabiliteringsforløb er kendetegnet ved, at vi arbejder i tværfaglige teams, hvor personalet har særlige, faglige kompetencer og specialiseret viden. Vi lægger derfor stor vægt på at tilbyde løbende kompetenceudvikling for alle vores medarbejdere. Specialhospitalet er indrettet med specialindrettede træningsfaciliteter/behandlingsudstyr for, at vi kan tilbyde træning og behandling til personer med svære funktionsnedsættelser.

Du kommer til at samarbejde med andre ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, psykologer, socialrådgivere, sygehjælpere, sosu. hjælper/assistenter og sekretærer.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job

Du kommer til at arbejde i et engageret, tværfagligt miljø præget af engagerede kolleger med høj faglighed, arbejdsglæde og lyst til udvikling af behandlingstilbuddet. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling.

Ergoterapien udfører specialiseret rehabilitering af vores målgruppepatienter i ambulante forløb. Vi arbejder med baggrund i OTIPM og er i gang med at implementere AMPS som undersøgelsesredskab, så vi forventer at du er AMPS-kalibreret.

Vi har fokus på en aktivitetsorienteret tilgang og søger en ergoterapeut, der kan tilrettelægge en intervention ud fra patientens mål og ønsker. Ergoterapien består af 3 rådgivende terapeuter og 2 trænende ergoterapeuter, samt den ledende ergoterapeut.

Dine arbejdsopgaver er f.eks.:

 • Du indgår i et tværfagligt team på specialhospitalet, hvor fokus er den tværfaglige rehabilitering i samarbejde med patienten.
 • Du udarbejder i samarbejde med patienten og pårørende aktivitetsbaseret mål og tilrettelægger plan for interventionen.
 • Aktivitetstræning.
 • Funktionstræning f.eks. i form af el-stimulation.
 • Dysfagi udredning.
 • Træning i kompenserende teknikker.
 • Vurdering af behov for hjælpemidler.

Dine kvalifikationer:

 • Du er uddannet ergoterapeut gerne med videreuddannelse, dette er dog ikke et krav.
 • Har lyst og evner til at specialisere dig på et højt fagligt niveau.
 • Du har erfaring med rehabilitering.
 • Du brænder for dit fag og ønsker at bidrage positivt til ergoterapiens faglige udvikling
 • Du arbejder aktivitetsorienteret og kan anvende aktiviteter som mål og middel.
 • Du er AMPS-kalibreret.
 • Du har erfaring med dysfagi.
 • Du bidrager aktivt og konstruktivt til den samlede opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø.

Du kan få øvrige oplysninger om stillingen ved at henvende dig til ledende ergoterapeut Nana Rømer Jørgensen tlf.: 22 13 79 05.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen ved, at uploade din ansøgning, CV samt andre relevante dokumenter til Specialhospitalet senest den 4. oktober 2018.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 41.

Ansøg stillingen