Specialhospitalet søger ergoterapeut

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter søger en ergoterapeut med interesse for tværfaglig rehabilitering.

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter søger en ergoterapeut med interesse for tværfaglig rehabilitering. Tiltrædelse er den 1. februar 2019 med arbejdssted i Rødovre. Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer ugentligt.

Hvad er Specialhospitalet?

Patientforeningerne PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen driver Specialhospitalet, som er omfattet af Sundhedslovens § 79. Specialhospitalet består af en hovedafdeling med 45 ansatte i Rødovre og en mindre afdeling med 14 ansatte på MarselisborgCentret, Aarhus.

Vi yder specialiseret tværfaglig rehabilitering til patienter med følger efter polio, rygmarvsskade samt andre bevægelseshandicap som følge af en ulykke. Derudover samarbejder vi med kommuner omkring borgere, som har særligt komplicerede forløb. 

Vores rehabiliteringsforløb er kendetegnet ved, at vi arbejder i tværfaglige teams, hvor personalet har særlige, faglige kompetencer og specialiseret viden. Vi lægger derfor stor vægt på at tilbyde løbende kompetenceudvikling for alle vores medarbejdere. Specialhospitalet er indrettet med specialindrettede træningsfaciliteter/behandlingsudstyr for, at vi kan tilbyde træning og behandling til personer med svære funktionsnedsættelser.

Du kommer til at samarbejde med andre ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, psykologer, socialrådgivere, sygehjælpere, sosu. hjælper/assistenter og sekretærer.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job

Du kommer til, at arbejde i et engageret, tværfagligt miljø præget af engagerede kolleger med høj faglighed, arbejdsglæde og lyst til udvikling af behandlingstilbuddet. Der er gode muligheder for kompetenceudvikling.

Ergoterapien udfører specialiseret rehabilitering af vores målgruppepatienter i ambulante forløb. Vi arbejder med baggrund i OTIPM og er i gang med at implementere AMPS som undersøgelsesredskab, så vi forventer at du er AMPS-kalibreret.

Vi har fokus på en aktivitetsorienteret tilgang og søger en ergoterapeut, der kan tilrettelægge en intervention ud fra patientens mål og ønsker. Ergoterapien består af 3 rådgivende terapeuter og 2 trænende ergoterapeuter, samt den ledende ergoterapeut.

Som ergoterapeut på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter

Arbejder du tæt sammen med dit tværfaglige team. Du har patienter både i tværfaglige forløb, men også monofaglige. I samarbejde med patienten og pårørende udarbejder du aktivitetsbaseret mål og tilrettelægger plan for interventionen.

Interventionen kan bestå af:

 • Aktivitetstræning.
 • Funktionstræning og træning i kompenserende teknikker.
 • Energibesparende metoder.
 • Intervention rettet mod dysfagi.
 • Vurdering af behov for hjælpemidler samt afprøvning og tilpasning.

Derudover vil du varetage opgaver for kommuner omkring funktionsevnevurderinger i forbindelse med at borgeren er i et udredningsforløb i forhold til arbejdsevne. Til dette anvender vi AMPS, hvor vi tester borgerne i eget hjem.

Dine kvalifikationer:

 • Du er uddannet ergoterapeut og har erfaring med rehabilitering.
 • Du er AMPS-kalibreret.
 • Har lyst og evner til at specialisere dig på et højt fagligt niveau.
 • Du brænder for dit fag og ønsker at bidrage positivt til ergoterapiens faglige udvikling
 • Du arbejder aktivitetsorienteret og kan anvende aktiviteter som mål og middel.
 • Du har erfaring med dysfagi.
 • Du bidrager aktivt og konstruktivt til den samlede opgaveløsning og et godt arbejdsmiljø.

Du kan få øvrige oplysninger om stillingen ved at henvende dig til ledende ergoterapeut Nana Rømer Jørgensen tlf.: 22 13 79 05.

Sådan søger du stillingen

Du søger stillingen ved, at uploade din ansøgning, CV samt uddannelsesbevis til Specialhospitalet senest den 13. december 2018.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 51.

Vi har i øjeblikket tekniske problemer med vores hjemmeside, og derfor er det ikke muligt at søge stillingen i øjeblikket. Vi arbejder på højtryk for at løse problemet.