Specialhospitalet søger ledende fysioterapeut

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter søger en ledende fysioterapeut med interesse for tværfaglig rehabilitering. Tiltrædelse er den 1. oktober 2017 med arbejdssted i Rødovre.

Som ledende fysioterapeut har du personaleansvar for et tværfagligt team bestående af 5 fysioterapeuter, 3 sosu-hjælpere/sosu-assistenter, 1 ergoterapeut, 1 rådgivende terapeut, 1 koordinerende fysioterapeut og 1 udviklingsterapeut.

Derudover har du ansvar for tværgående funktioner som bl.a. bassin, motionscenter, klinisk undervisning, patientundervisning og ES-behandling.

Ledelsen består af en to-delt ledelse, hvor du er sideordnet med en anden ledende terapeut, som har ansvar for to af de tre tværfaglige teams.

Som ledende fysioterapeut indgår du i centerledelsen og i lederkredsen for hele organisationen. Du kommer til at spille en central rolle i udvikling af vores nye tværfaglige struktur, herunder at støtte op om vores Phd. projekt, omkring tværfaglig rehabilitering og målsætning. 

Hvem er Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

Patientforeningerne for Polio og Ulykkespatienter driver Specialhospitalet, som er et foreningsejet specialsygehus omfattet af Sundhedslovens § 79. Centret består af en hovedafdeling med 45 ansatte i Rødovre og en mindre afdeling med 14 ansatte på MarselisborgCentret, Aarhus. Øvrige faggrupper består af læger, psykologer og socialrådgivere.

Vi yder højt specialiseret tværfaglig rehabilitering til patienter med følger efter polio, rygmarvsskade samt andre bevægelseshandicap som følge af en ulykke. Derudover samarbejder vi med kommuner omkring borgere, som har særligt komplicerede forløb. Vi er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Dine kvalifikationer

  • Du har en grunduddannelse som fysioterapeut, samt relevant ledelsesmæssig videreuddannelse og dokumenteret ledelseserfaring
  • Du udviser et stort engagement og har lyst til at arbejde i en organisation som rummer høj tværfaglighed og professionalisme, hvor patientens mål er afsættet for rehabiliteringsprocessen
  • Du har gode kommunikative evner og kan oversætte overordnede mål og rammer i et højt fagligt miljø
  • Du kan arbejde struktureret og har et stort overblik. Du er vedholdende og god til at følge op og afslutte sager
  • Du kan arbejde systematisk og kan prioritere i en til tider travl hverdag
  • Du er nærværende og anerkendende i din tilgang
  • Du har fokus på kvalitet og bidrager til, at Specialhospitalet lever op til nationale kvalitetsmål for området (DDKM)

Du kan få øvrige oplysninger om stillingen ved at henvende dig til centerdirektør, Britta Quistgaard, 36 73 90 46. Ansøgningen skal være specialhospitalet i hænde senest den 3. juli 2017 inden kl. 12.00. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 32.

Send din ansøgning mrk. “ledende fysioterapeut” til Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, Centersekretær Hanne Thune, hth@specialhospitalet.dk. Du kan også få en stillingsbeskrivelse med uddybning af arbejdsområder ved at henvende dig til Hanne Thune.