Specialhospitalet søger psykolog

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter søger en psykolog med interesse for tværfaglig rehabilitering. Tiltrædelse den 1. oktober 2020 med arbejdssted i Rødovre. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Hvad er Specialhospitalet?

Patientforeningerne PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen driver Specialhospitalet som er omfattet af Sundhedslovens § 79. Specialhospitalet består af en hovedafdeling med 45 ansatte i Rødovre og en mindre afdeling med 14 ansatte på MarselisborgCentret, Aarhus.

Vi er på nuværende tidspunkt 3 kliniske psykologer – 2 i Rødovre og 1 i Århus. Herudover er der i Specialhospitalet ansat to psykologer i forskerstillinger samt én i foreningsregi.

Vores hovedopgave er at yde specialiseret tværfaglig rehabilitering til patienter med følger efter polio, rygmarvsskade samt til andre med et svært bevægelseshandicap som følge af en ulykke. Ligeledes samarbejder vi med forsikringsselskaber og kommunale sagsbehandlere om en afgrænset patientgruppe.

Du kommer til at arbejde sammen med fysioterapeuter, ergoterapeuter, læge, socialrådgivere, psykologer, SoSu-hjælpere/assistenter og sekretærer.

Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt, og vores metoder og arbejdsgange er under stadig udvikling. Som en konsekvens heraf driver vi også et forskningsprojekt om tværfaglig rehabilitering.

Arbejdsopgaver

  • At indgå i det tværfaglige team, herunder at varetage den psykologfaglige bistand til Specialhospitalets patienter.
  • Medvirke til at forebygge og behandle psykiske gener af kroniske funktionsbegrænsninger for patienter visiteret til Specialhospitalet, primært i individuelle samtaleforløb.
  • Behandling af patienter henvist ekstern fra primært kommuner.
  • Medvirke til en stadig kvalitetsudvikling af den psykologiske behandling på Specialhospitalet.
  • Medvirke til en stadig kvalitetsudvikling af vores tværfaglige patientforløb, samt afprøve og implementere disse i samarbejde med det tværfaglige team.
  • Deltagelse i sparring og tværfaglige konferencer med øvrige behandlere.

Dine kvalifikationer

  • Du er uddannet cand. psych. med autorisation og har nogle års erfaring.
  • Du har interesse for og erfaring med tværfagligt samarbejde.
  • Du har interesse og erfaring med traumebehandling og sundhedspsykologiske problemstillinger herunder psykologisk smertehåndtering.
  • Du har lyst til arbejde med en spændende og alsidig målgruppe.

Vi tilbyder

Et selvstændigt og udfordrende job i et engageret, tværfagligt miljø. Ekstern supervision, mulighed for deltagelse på konferencer samt gode efter - og videreuddannelsesmuligheder. Evt. deltagelse i forskningsrelaterede projekter.

Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til psykolog Linette Hartvig 36739068, ledende fysioterapeut Mette Bloch 36739051 eller ledende ergoterapeut Nana Rømer Jørgensen 22137905.

Ansøgningen skal være Specialhospitalet i hænde senest den 7. august 2020 inden kl. 12.

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 20. august 2020.

Upload ansøgning

Ansøgningen skal uploades her