Indretning af bolig og arbejdsplads

Patienter kan som en del af den tværfaglige behandling få rådgivning om indretning af bolig og arbejdsplads.

Patienter med både ældre og akut opståede funktionsnedsættelser har ofte behov for indretning af deres bolig, så de kan fungere i dem. Dette kan dreje sig om tilgængeligheden i boligen, ud og ind af boligen, men også hvordan patienten kan udføre sine daglige aktiviteter i boligen.

Specialhospitalet giver generel rådgivning om boligindretning. Dette kan for eksempel dreje sig om:

  • Tips og ideer til indretning i hjemmet
  • Målkrav og 1:1 opstilling

I visse tilfælde kan vi deltage i hjemmebesøg sammen med patienten og den sagsbehandlende terapeut i kommunen.

Vores terapeuter har ingen bevillingskompetence og yder kun rådgivning. Det er kommunen, der sagsbehandler og bevilger boligændringer.

Indretning af arbejdsplads

Er patienten i job eller under uddannelse kan der søges om hjælp til indretning af arbejdspladen, og der kan tillige søges om hjælpemidler der er nødvendige for at patienten kan udføre sit arbejde.

I visse tilfælde kan vi deltage i arbejdspladsbesøg sammen med kommunens jobcentre. Vi kan rådgive om nødvendige indretninger, ergonomi og forslag til løsninger, herunder nødvendige hjælpemidler.

Vi kan rådgive patienten om ansøgning, og endvidere udfærdige understøttende bilag til ansøgningen, hvor patientens funktionsevne og behov for arbejdspladsindretning beskrives.

Vores terapeuter har ingen bevillingskompetence og yder kun rådgivning. Det er kommunens jobcenter der sagsbehandler og bevilger arbejdspladsindretninger.