Rådgivning om hjælpemidler

Patienterne kan som en del af den tværfaglige behandling få rådgivning om hjælpemidler.

Specialhospitalet rådgiver patienterne om hjælpemidler, for eksempel

  • Ganghjælpemidler
  • Inden- og udendørs kørestole
  • Sidde- og liggestillinger
  • Arbejdsstole i hjemmet
  • Hverdagshjælpemidler i bad, køkken og til fritidsaktiviteter

Løsninger til den enkelte

Med baggrund i patientens funktionsevne, vurderer vi, hvilke aktivitetsproblemer patienten har i sin hverdag. Dette belyses både ved samtale med patienten, men vi kan også undersøge egentlige aktiviteter og afprøve relevante hjælpemidler.

Vi råder over et mindre udvalg af hjælpemidler, og tager også efter behov hjælpemidler hjem til afprøvning.

Ansøgning om hjælpemidler

Patienten kan søge sin kommune om hjælpemidler og forbrugsgoder, hvis han/hun har en varigt nedsat funktionsevne. Kommunens hjælpemiddelafdeling har sagsbehandlende ergo-og fysioterapeuter, der rådgiver om hvordan patienten kan kompenseres, og hvad man er berettiget til.

Hjælpemidler og forbrugsgoder søges i henhold til Servicelovens § 112 og § 113.

Oversigt over hjælpemidler

Se oversigt over hjælpemidler på Socialstyrelsens hjemmeside