Siddestillingsanalyse

Som led i den tværfaglige behandling kan patienten få lavet en sidestillingsanalyse.

En siddestillingsanalyse undersøger de fysiske og aktivitetsrelaterede problematikker, patienten har i siddende stilling

Det kan for eksempel dreje sig om:

  • Dårlig siddende balance
  • Kropslige skævheder
  • Sidde- og tryksår
  • Problemer med at udføre siddende aktiviteter
  • Problemer med at manøvre sin kørestol

I de fleste tilfælde vil det dreje sig om kørestolsbrugere, men også visse gående patienter kan have behov for en analyse.

En del af behandlingen

En siddestillingsanalyse er en del af den tværfaglige behandling og udredning. De øvrige faggrupper på specialhospitalet kan henvise til de rådgivende terapeuter, der vil vurdere hvorvidt en sådan analyse er relevant for den enkelte patient. Patienten selv kan også henvende sig. Ofte vil også kommunens sagsbehandlende terapeut være involveret i sagen.

Sådan foregår analysen

Analysen starter med en samtale, hvor patientens problematikker i forhold til den siddende stilling afdækkes. Herefter laver vi en undersøgelse og vurdering af patientens aktuelle siddestilling. Efterfølgende undersøger vi patienten på briks, hvor både siddeevnen og den fysiske mobilitet beskrives.

Vi vurderer, om patientens siddestilling forbedres, og hvordan problematikkerne kan afhjælpes.

Undervejs i siddestillingsanalysen tager vi billeder af patienten til brug for analysen og for at kunne dokumentere vores fund. Vi tager kun billeder, hvis patienten har givet skriftlig tilladelse til det.

Det sker efter analysen

Efter undersøgelsen laver vi en skriftlig rapport, som vi gennemgår med patienten. Vi drøfter hvilke tiltag der helt eller delvist kan afhjælpe problemerne med siddestillingen.

Kommunen bliver inddraget

Kommunens sagsbehandlende terapeut vil være altid inddraget, hvis der for eksempel skal laves tilretninger eller udskiftning af patientens kørestol. I andre tilfælde kan problemet måske klares ved mindre justeringer af puder og ryglæn.

Specialhospitalet har ingen bevillingskompetence, men yder kun rådgivning. Kommunen sagsbehandler og bevilger hjælpemidler.