Smertebehandling

Vi tilbyder smertebehandling til polio- og ulykkespatienter. Behandlingen består oftest af en tværfaglig indsats.

Specialhospitalets smertebehandling kan bestå af

  • rådgivning om medicinering ved lægen
  • smertehåndtering ved psykolog og/eller terapeut
  • smertebehandling og træning ved fysioterapeut eller ergoterapeut

Målet for smertebehandlingen vil afhænge af, hvilken type smerte patienten har, men kan for eksempel være at opnå en væsentlig smertelindring og/eller at opnå et bedre funktionsniveau.

Fysioterapeutisk smertebehandling

Den fysioterapeutiske smertebehandling kan blandt andet bestå af laserbehandling, chokbølge, akupunktur eller elstimulering.

Enkelte fysioterapeuter bruger også akupunktur som smertebehandling.

Ergoterapeutisk smertebehandling

Den ergoterapeutiske smertebehandling kan være rådgivning om hjælpemidler, der kan aflaste patienten.

Den indledende test af patientens smerter udføres af den behandler, der giver behandlingen.

Når patienten er færdig med sit behandlingsforløb, gentager vi samme smertetest eller funktionstest, som blev benyttet, inden behandlingen startede.