Undersøgelse og test

Vi undersøger og tester patienterne for at kunne målrette behandlingsforløbet til den enkelte.

Alle patienter der starter et forløb på specialhospitalet bliver undersøgt og testet af relevante fagpersoner.

Det gør vi for at kunne målrette ydelserne og hjælpe patienten bedst muligt.

Undersøgelse af speciallæger

Speciallæger foretager de indledende undersøgelser af patienterne.

Undersøgelse og test af fysioterapeuterne

Fysioterapeuterne indleder deres individuelle forløb med patienten med at lave en undersøgelse, der tager udgangspunkt i patientens problemstillinger.

Undersøgelsen består af tests, der beskriver patientens funktion og eventuelle smerter. Det kan være test af gang, balance, forflytninger fra stol til sæde og lignende. Undersøgelsen kan udvides til at vurdere muskler, led, kredsløb, sene- og nervevæv.

Når patienten er færdig med sit behandlingsforløb, gentager vi testene for at vurdere effekten af træningen og behandlingen.

Undersøgelse med ultralydsskanning

Specialhospitalet har en ultralydsskanner, som bruges til følgende

  • Diagnostiske undersøgelser, hvor der er mistanke om, at patienten har lidelser i bevægeapparat. Diagnostisk ultralydsskanning udføres kun af fysioterapeuter og læger, som har gennemgået en særlig uddannelse inden for dette. Hvis vi vurderer, at der er behov for yderligere udredning af patienten, henviser vi til eksterne specialister.
  • Scanning af blæren i forbindelse med undersøgelse for urininkontinens.
  • Vurdering og vejledning af patienterne i brugen af kroppens muskler.

Undersøgelse og test af ergoterapeuterne

Patienter på specialhospitalet kan få undersøgt og testet, hvordan de klarer opgaver i dagligdagen.

Ergoterapeuterne indleder deres forløb med en samtale om patientens dagligdagsopgaver, og de vanskeligheder han/hun oplever i dagligdagen.

Alt efter patientens problemstillinger undersøger ergoterapeuterne for eksempel håndfunktion, smerter og synkebesvær. Ergoterapeuten kan også observere patienten udføre betydningsfulde dagligdagsopgaver med udgangspunkt i de vanskeligheder, patienten oplever. Det gøres i en såkaldt AMPs-test.

Når patienten er færdig med sit behandlingsforløb, gentager vi testene for at vurdere effekten af behandlingen.

Undersøgelse og test af psykologerne

Testning af patientens psykologiske problemstillinger kan indgå som en del af det psykologiske arbejde.