Hvem kan henvises

Læger kan henvise bestemte målgrupper til Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, mens andre kan blive henvist af deres kommune eller forsikringsselskab.

Vi har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, og det er regionen, som udstikker rammerne for hvem og hvor mange vi må behandle efter henvisning fra læge.

Målgrupper som kan blive henvist fra deres læge eller hospitalsafdeling er:

  • Personer med følger efter polio
  • Personer med rygmarvsskade efter ulykker eller sygdom
  • Personer med et svært fysisk handicap efter en ulykke.

Andre patienter kan henvises af deres kommune eller forsikringsselskab til særlige undersøgelser eller behandlingsforløb.

Specialhospitalet i Rødovre er landsdækkende, og patienter, som bor langt væk, har mulighed for et en- eller tre-ugers ophold i en patientlejlighed, og de kan dermed få daglig behandling i denne periode.

Specialhospitalet i Aarhus varetager ambulant behandling af patienter fra Regionerne Nord, Syd og Midt. Patienter i hospitalet vil blive behandlet af et tværfagligt team, der samarbejder med patienten behandlingsforløbet.

Læs om hvordan patienter kan blive henvist af læge

Se tilbud til andre målgrupper henvist fra kommune

Se tilbud til andre målgrupper henvist fra forsikringsselskab