Kvalitetssikring

Vi sikrer høj kvalitet i vores behandling.

Specialhospitalet arbejder løbende med at sikre høj kvalitet i alle ydelser, vi tilbyder.

Personalets specialviden holdes ajour ved deltagelse i fagkonferencer i ind- og udland – og ved løbende af følge med i forskning, der er relevant for vores patientgrupper.

Vi måler patienters tilfredshed og svarene bidrager til den stadige udvikling af hospitalets ydelser og fysiske rammer.

Patienttilfredshed måler vi

  • ved at deltage i de årlige Landsdækkende Undersøgelser af Patienttilfredshed (LUP)
  • gennem egne spørgeskemaundersøgelser og fokusgruppeinterview af patienternes oplevelse af det samlede tilbud på specialhospitalet.

Læs om vores undersøgelser af patienternes tilfredshed

Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed

  • Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med private hospitaler og dermed også med Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter i Rødovre og Aarhus.
  • De ser på mange forskellige aspekter af sygehusdriften som for eksempel journalskrivning, journalopbevaring, patientidentifikation, hygiejne, håndtering af utilsigtede hændelser og hospitalets instrukser og udskrivningsbreve til egen læge.
  • Styrelsen for patientsikkerhed har ved deres seneste tilsyn i d.4.sept. 2018 godkendt Specialhospitalets afdeling i Rødovre.
  • Afdelingen i Aarhus havde sidst tilsyn fra Sundhedsstyrelsen d. 26. feb. 2015.

Se rapporten fra tilsyn af specialhospitalet i Rødovre
Se rapporten af tilsyn af specialhospitalet i Aarhus