Patienttilfredshed

Vi har fokus på patienternes tilfredshed.

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter ønsker, at vores patienter er tilfredse med vores forskellige tilbud og behandlinger. Vi måler derfor patienternes tilfredshed på flere måder.

  • Vi deltager vi i den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed (LUP) hvert år
  • Vi gennemfører vores egen spørgeskemaundersøgelse om patenttilfredshed hvert andet år
  • Vi gennemfører fokusgruppeinterviews blandt patienter om forskellige aktuelle emner

Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP)

Fra september-november 2017 blev der udsendt en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om patienttilfredshed blandt et udvalg af specialhospitalets patienter.

Se resultaterne af den landsdækkende undersøgelse af patienttilfredshed - 2017(pdf)

SpecialHospitalets egen undersøgelse af patienttilfredshed

Vores egen undersøgelse af patienttilfredshed fra 2017 viser en stor tilfredshed med specialhospitalets tilbud og behandling.

80 procent svarede, at de i meget høj grad eller i høj grad og 17 procent i nogen grad oplevede at det samlede tilbud opfyldte deres forventninger.

68 procent oplevede, at de i meget høj grad eller i høj grad og 24 procent i nogen grad, at deres livskvalitet er blevet bedre.

Der var en del konkrete tekstkommentarer med forslag til forbedringer af forskellig art, som vi nu arbejder videre med og vil bruge i den videre udvikling af vores tilbud.

Se resultaterne af vores seneste patienttilfredshedsundersøgelse fra 2017 (pdf) 

De røde tal er procenter, hvor de ”ikke relevante” besvarelser er trukket ud.