Tværfagligt team

Læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere arbejder tværfagligt omkring den enkelte patient.

På specialhospitalet i Rødovre og Aarhus arbejder vi i tværfaglige teams, som består af forskellige faggrupper.

Alle faggrupper arbejder tæt sammen om den enkelte patient

Fælles for faggrupperne er, at de alle er specialiserede i at rehabilitere mennesker med funktionsnedsættelser

Speciallæger

På specialhospitalet i Rødovre har vi en overlæge med speciale i geriatri og rehabilitering, og der er tilknyttet en læge med speciale i ortopædkirurg.

I vores afdeling i Aarhus er der tilknyttet en læge med speciale i reumatologi.

Speciallæger foretager de indledende undersøgelser af patienterne og i nogle tilfælde også forskellige former for behandling.

Fysioterapeuter

Vi har fysioterapeuter, der er specialister i undersøgelse og træning af mennesker med funktionsnedsættelser.

Fysioterapeuterne varetager undersøgelser, tests, fysisk træning, elektrisk stimulering af muskler og smertebehandling.

Ergoterapeuter

Vi har ergoterapeuter, som er specialister i at træne daglige færdigheder hos mennesker med en funktionsnedsættelse. Det kan være træning i personlig hygiejne, af- og påklædning, spisning og køkkenarbejde.

Ergoterapeuterne varetager undersøgelser, tests, smertebehandling og træning af patientens dagligdagsopgaver.

Rådgivende terapeuter

Vi har rådgivende fysioterapeuter og ergoterapeuter med specialviden om hjælpemidler, boligindretning og arbejdspladsindretning for mennesker med funktionsnedsættelser.

Udover at rådgive om hjælpemidler og indretning laver de rådgivende terapeuter også sidestillingsanalyser.

Socialrådgivere

Vi har socialrådgivere med særlig viden om rettigheder og muligheder for patienter med fysiske funktionsnedsættelser.

De giver for eksempel rådgivning og vejledning om pensionsforhøjelser, fleksjob, førtidspension, ansøgning om støtte til bil, BPA-ordning, ledsageordning og merudgifter ved handicap.

Socialrådgiverne tilbyder også mere generel rådgivning og vejledning om socialrelaterede problemer, rettigheder og koordinering på tværs af sektorer og forvaltninger, samt henvisning til andre relevante samarbejdspartnere.

Psykologer

Vi har psykologer, som inddrages i det tværfaglige samarbejde om patienten, når der er behov for det. Patienten kan henvises til psykolog af de øvrige faggrupper, for eksempel læge, fysioterapeut eller socialrådgiver, der har kontakt med patienten.

Når psykologerne har modtaget henvisningen, indkaldes patienten til en forsamtale, hvor man sammen med patienten ser på årsagen til henvisningen og relevansen af psykologbehandling.

Hvis både patient og psykolog mener, at det er relevant med et psykologisk samtaleforløb, aftaler vi rammerne for det fremtidige forløb.

Sygehjælpere og  SOSU-assistenter

Vi har sygehjælperne og sosu-assistenterne, som er med til at sikre den nødvendige hjælp i forbindelse med behandling og træning på specialhospitalet.

I vores varmtvandsbassin vil sygehjælperne og sosu-assistenterne hjælpe patienten til og fra bassin, ligesom de kan hjælpe i forbindelse med bad og omklædning. I motionscenteret vil sygehjælperen/sosu-assistenten hjælpe med det træningsprogram, der er lagt for patienten. Efter aftale med fysioterapeuterne giver sygehjælperne/sosu-assistenterne behandling med varme og kolde pakninger.

På specialhospitalet i Rødovre er der ansat en svømme- og gymnastiklærer med tilknytning til klinikkens varmtvandsbassin. I bassinet varetager svømme- og gymnastiklæreren individuel svømmeundervisning og holdtræning i vandgymnastik.

Diætist

Vi har en diætist i Aarhus, som er er specialist i at give individuel kostvejledning og har indgående viden om sammenhængen mellem mad og sygdom. Patienten kan henvises til diætist af de øvrige faggrupper, der har kontakt med patienten.

Studerende

Vi modtager fysioterapeutstuderende fra fysioterapeutuddannelsen i København.

Vi modtager fortrinsvist 12. moduls studerende, som skal i klinisk undervisning i 10 uger. Herudover modtager vi også studerende på 7. modul i 4 uger og studerende på 1. modul i 3 dage.

Vi modtager vi også psykologstuderende i klinisk praktik fra Syddansk Universitet.