Tværfagligt team

Læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere arbejder tværfagligt omkring den enkelte patient.

På specialhospitalet i Rødovre og Aarhus arbejdes i tværfaglige teams, som består af forskellige faggrupper.

Læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere arbejder tæt sammen omkring den enkelte patient.

Fælles for alle fagpersoner er, at de har stor specialviden inden for området, og de modtager hyppig supervision og indgår løbende i kompetenceudvikling.

Speciallæger

På specialhospitalet i Rødovre er der to overlæger. Den ene har speciale i geriatri og rehabilitering, den anden speciale i reumatologi.

I afdelingen i Aarhus er der tilknyttet en læge med speciale i reumatologi.

Speciallæger foretager de indledende undersøgelser af patienterne og i nogle tilfælde også forskellige former for behandling.

Fysioterapeuter

Fysioterapeuterne er specialister i undersøgelse og træning af mennesker med funktionsnedsættelser.

Fysioterapeuterne varetager undersøgelser, tests, fysisk træning, elektrisk stimulering af muskler og smertebehandling.

Der er en fysioterapeut, der har specialiseret sig i rådgivning vedr. urinvejsinkontinens, samt en fysioterapeut med speciale i sexologisk rådgivning.

Ergoterapeuter

Ergoterapeuterne er specialister i at træne daglige færdigheder hos mennesker med en funktionsnedsættelse. Det kan være træning i personlig hygiejne, af- og påklædning, spisning og køkkenarbejde.

Ergoterapeuterne varetager undersøgelser, tests, smertebehandling og træning af patientens dagligdagsopgaver.

Rådgivende terapeuter

Rådgivende fysioterapeuter og ergoterapeuter har specialviden om hjælpemidler, boligindretning og arbejdspladsindretning for mennesker med funktionsnedsættelser.

Udover at rådgive om hjælpemidler og indretning udfører de rådgivende terapeuter også siddestillingsanalyser.

Socialrådgivere

Socialrådgiverne har særlig viden om rettigheder og muligheder for patienter med fysiske funktionsnedsættelser.

De giver for eksempel rådgivning og vejledning om pensionsforhøjelser, fleksjob, førtidspension, ansøgning om støtte til bil, BPA-ordning, ledsageordning og merudgifter ved handicap.

Socialrådgiverne tilbyder også mere generel rådgivning og vejledning om socialrelaterede problemer, rettigheder og koordinering på tværs af sektorer og forvaltninger, samt henvisning til andre relevante samarbejdspartnere.

Psykologer

Psykologerne inddrages i det tværfaglige samarbejde om patienten, når der er behov for det. Patienten kan henvises til psykolog af de øvrige fagpersoner, der har kontakt med patienten.

Når psykologerne har modtaget henvisningen, indkaldes patienten til en forsamtale, hvor man sammen med patienten ser på årsagen til henvisningen og relevansen af psykologbehandling.

Hvis både patient og psykolog mener, at det er relevant med et psykologisk samtaleforløb, aftales rammerne for det fremtidige forløb.

Sygehjælpere og  sosu-assistenter

Sygehjælperne og sosu-assistenterne er med til at sikre den nødvendige hjælp i forbindelse med behandling og træning på specialhospitalet.

I varmtvandsbassinet kan sygehjælperne og sosu-assistenterne hjælpe patienten til og fra bassin, ligesom de kan hjælpe i forbindelse med bad og omklædning. I motionscenteret kan sygehjælperen/sosu-assistenten hjælpe med det træningsprogram, der er udarbejdet til patienten. Efter aftale med fysioterapeuterne kan sygehjælperne/sosu-assistenterne varetage nogle behandlinger f.eks varme og kolde pakninger.

På specialhospitalet i Rødovre er der ansat en svømme- og gymnastiklærer med tilknytning til klinikkens varmtvandsbassin. I bassinet varetager svømme- og gymnastiklæreren individuel svømmeundervisning og holdtræning i vandgymnastik.

Diætist

Diætisten (aktuelt kun i Aarhus), er specialist i at give individuel kostvejledning og har indgående viden om sammenhængen mellem mad og sygdom. Patienten kan henvises til diætist af de øvrige faggrupper, der har kontakt med patienten.

Studerende

Vi modtager fysioterapeutstuderende fra fysioterapeutuddannelsen i København.

Vi modtager fortrinsvist 6. semester-studerende, som skal i klinisk undervisning i 11 uger. Herudover modtager vi også studerende på 1. semester i 4 dage og 2. semester i 2 uger.

Vi modtager også psykologstuderende i klinisk praktik fra Syddansk Universitet.