Cookie- og privatlivspolitik

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet.

Vi indsamler oplysninger på to måder:

  1. Ved brug af cookies
  2. Ved at brugeren selv afgiver oplysninger

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles og deres formål.

Når du besøger vores hjemmeside, bliver der lagt en cookie på din computer. En cookie er et lille stykke tekst, der gemmes på din computer, telefon eller hvad du bruger til at surfe Internettet med.

Vi bruger cookies for løbende at forbedre siden gennem statistik og for at forbedre brugeroplevelsen. Vi bruger også cookies til at støtte markedsføringen af vores tjenester.

Når du klikker dig videre på vores hjemmeside, accepterer du cookies. Du kan til hver en tid slette cookies fra vores hjemmeside.

Første- og tredjepartscookies

Vi benytter både første- og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af selve den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies sættes også fx af webanalyseprogrammer.

Tekniske cookies

Vi gør brug af cookies, som sikrer at hjemmesiden fungerer korrekt. Herudover gemmer en cookie dit cookie-samtykke i et år, med mindre du har slettet dine cookies i mellemtiden. Disse cookies er såkaldt førsteparts cookies, som sættes af hjemmesiden.

Statistik og analyse cookies

Vi bruger cookies til at indsamle statistik, der skal hjælpe os med at forstår, hvordan de besøgende bruger hjemmesiden. Statistikken giver os mulighed for at se, hvordan vi skal forbedre hjemmesiden.

Vi bruger følgende statistik-produkter, som sætter såkaldte tredjepartscookies: Google Analytics, Cludo og Microsoft Clarity.

Du kan læse mere om cookies på minecookies.org

Hvis du ønsker at slette dine cookies

Du kan til enhver tid slette eller afvise cookies fra vores hjemmeside. Du sletter eller afviser cookies ved at ændre indstillingerne i din Internetbrowser. Indstillingerne er forskellige afhængigt af, hvilken browser du benytter.

Vær opmærksom på, at du kan miste en række funktioner og services på vores hjemmeside, når du sletter cookies.

Se vejledning til at slette cookies på minecookies.org

Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt

Når du henvises til SpecialHospitalet for Polio- og Ulykkespatienter (SpecialHospitalet), giver henvisende instans os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt ifølge persondataloven og EU’s persondataforordning. I følgende kan du læse om, hvordan vi behandler og opbevarer dine personlige oplysninger og om dine rettigheder.

SpecialHospitalet er dataansvarlig. Vi skal sikre os, at dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lov på området. Ordet behandling dækker i denne sammenhæng over alt, hvad vi foretager os med dine data, dvs. i forbindelse med dine undersøgelser og behandling på SpecialHospitalet og selve opbevaringen af dine data.

Dine personlige data

SpecialHospitalet lægger vægt på, at du er tryg ved, at vi håndterer dine personlige oplysninger korrekt og sikkert, samt at behandlingen af dine oplysninger er gennemskuelig for dig.

Data kan være helbredsoplysninger, kontaktoplysninger, foto/video og andre personlige oplysninger, du har givet til os. Dine helbredsdata ligger i sikret journalsystem. Derudover har vi oversigter over patienter, der deltager på hold og andre fælles aktiviteter.

Aktindsigt

Du har til enhver tid ret til at læse eller få udleveret kopi af din journal. Du har ret til at berigtige dine oplysninger, hvis noget er registreret forkert.

Såfremt du ønsker at gøre brug af de rettigheder, som er beskrevet ovenfor, skal du henvende dig personligt, skrive brev eller e-maile dit ønske og et telefonnummer, så vi kan kontakte dig og sikre os, at ønsket kommer fra dig.

Formål med behandling af dine personlige data

SpecialHospitalet skal ifølge sundhedsloven føre journal over dine helbredsoplysninger, undersøgelser og behandling for at sikre, at al relevant information er tilgængelig for det tværfaglige team for at sikre kontinuitet og undgå fejl. Patientjournaler opbevares sikkert i aflåst lokale og ved sikret IT system.

Ifølge sundhedsloven må sundhedspersoner udveksle helbredsoplysninger med andre sundhedspersoner om dit aktuelle behandlingsforløb uden dit samtykke.

Socialrådgivere er ikke autoriserede sundhedspersoner, men socialrådgiverne på SpecialHospitalet indgår i det tværfaglige team omkring din rehabilitering og har adgang til journalen og har journalføringspligt.

SpecialHospitalet udvikler til stadighed kvaliteten af vores behandlingstilbud og har ifølge sundhedsloven lov til at anvende stikprøver af patientjournaler i den forbindelse. Patientjournaler fra tidligere behandlingsforløb kan også anvendes ved registerforskning.

Udveksling af personfølsomme oplysninger fra tidligere behandlingsforløb og med andre end sundhedspersoner

Udveksling af helbredsoplysninger er ofte afgørende for en vellykket behandling og et sammenhængende forløb. Vi beder ved behandlingsstart om dit skriftlige samtykke til at indhente relevante oplysninger om tidligere behandlinger og til at videregive oplysninger om din nuværende behandling til andre sagsbehandlere end sundhedspersoner f.eks. din kommunale sagsbehandler, hvis det er nødvendigt.

Mail og kryptering

Når SpecialHospitalet besvarer e-mails fra dig, fjernes din oprindelige henvendelse, som kan indeholde personfølsomme oplysninger. SpecialHospitalet undgår personfølsomme oplysninger i vores svar til dig. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, sendes mailen som krypteret, vedhæftet fil.

SpecialHospitalet benytter Sikker mail, når der udveksles oplysninger med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. kommunale sagsbehandlere. Det vil sige, at alt hvad vi videresender til kommuner eller andre krypteres, før det afsendes digitalt.

Vi fraråder, at du sender e-mails med personfølsomme oplysninger til SpecialHospitalet, men hvis du gør, vil den blive slettet, når den er journaliseret og besvaret.

Samtykke

Der må kun videregives oplysninger i det omfang, det er nødvendigt til det konkrete formål.

Du har altid ret til helt eller delvis at frabede dig, at der videregives oplysninger. Hvis du gør det, skal du oplyses om hvilke konsekvenser, det kan have for dit behandlingsforløb.

Et samtykke til at udveksle oplysninger gælder højst 1 år.

Opbevaring af oplysninger

Journaler slettes ikke af hensyn til evt. senere henvendelse fra dig samt til evt. videnskabelige eller historiske forskningsformål. Du har til en hver tid ret til at få overført oplysninger om dig til en anden behandler.

Vi opbevarer dine personlige data på oversigter over hold og andre fællesaktiviteter, så længe dit forløb varer. Listerne slettes et år + indeværende år efter dit behandlingsophør.

Databehandlere

SpecialHospitalet benytter udelukkende databehandlere, som kan garantere, at de overholder gældende love og regler vedrørende databeskyttelse og persondataforordningen.

Anden beskyttelse af dine personoplysninger

Vores computere er forsynet med password og låses automatisk efter 10 minutter, hvis de ikke bruges. Medarbejderne lukker computeren, når kontoret forlades, eller når de sidder med personoplysninger fremme og en udenforstående nærmer sig skærmen. Vores IT system er sikret med Firewall, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at sikre, at vi håndterer dine oplysninger forsvarligt.

Tavshedspligt

Alle medarbejdere i SpecialHospitalet har tavshedspligt over for de forhold og personlige oplysninger, de får kendskab til om dig.

Hjemmeside

Hvis du melder afbud via vores hjemmeside, skal du indtaste nogle personlige oplysninger. De vil være beskyttet af hjemmesidens sikrede program.

Klagevejledning

Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske ved at kontakte Datatilsynet på følgende måde.

E-maildt@datatilsynet.dk

Tlf.: 33 19 32 00

Brev
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

Dataansvarlig og databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger

SpecialHospitalet for Polio- og Ulykkespatienter
Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre
Tlf.: 3673 9060
E-mail: kontakt@specialhospitalet.dk

CVR: 63 45 78 17
Dataansvarlige er centerchef Britta Quistgaard
Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er Tim Hansen dpo@specialhospitalet.dk

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til reglerne om datasikkerhed, journalføring, udveksling af oplysning m.m., er du altid velkommen til at spørge specialhospitalets personale.

Vedrørende ovenstående kan du kontakte os på e-mail dpo@specialhospitalet.dk.

Du kan også henvende dig til din Regions patientvejleder.

Opdateringer og ændringer

SpecialHospitalet er forpligtet til at overholde gældende love og regler omkring beskyttelse af per-sonoplysninger og databeskyttelse.

Vi forbeholder os retten til at kunne ændre løbende i denne privatlivspolitik. Eventuelle ændringer, justeringer og revideringer vil være gældende fra tidspunktet, hvor de er synlige på hjemmesiden.

Denne privatlivspolitik er senest opdateret den 19. april 2021.