Mindfulness: Egenomsorg

Velkommen til uge 7 af inspirationsforløbet til mindfulness. I denne uge er der fokus på egen-omsorg. Derfor er ugens øvelse en meditation på kærlighed og venlighed.

Meditation på kærlighed og venlighed

I meditationen prøver du at udvikle en cirkel af varme og kærlighed. I denne cirkel inviterer du både andre og dig selv ind. Det kan være en udfordring at invitere både sig selv og andre ind i sådan en cirkel, så hvis det ikke lykkedes dig er det helt okay. Prøv en anden dag eller tal med nogen omkring, hvorfor det var svært for dig.

Meditationen varer ca. 10 min. Meditationen er en god måde at starte dagen på.

Studier hvor man har undersøgt effekten af denne type meditation viser at med daglig meditation kan man øge oplevelsen af positive følelser, mindske sygdomssymptomer, øge følelsen af social samhørighed og mindske depressive symptomer*.

I meditationer med fokus på kærlighed og venlighed arbejdes der med at aktivere beroligelsessystemet. Det er et system, som frigiver oxytocin - også kaldet kærlighedshormonet.

Når vi får frigivet kærlighedshormonet, opstår en følelse af social tryghed, sindsro, samhørighed, kærlighed og medfølelse. Der frigives også endofiner, som virker smertestillende.

Der findes mange forskellige måder at aktivere vores beroligelsessystem på. Vi får det aktiveret ved kærlige berøringer og generelt ved at være sammen med mennesker, vi holder af. Det aktiveres også ved naturoplevelser. Mange kender følelsen af at have det bedre efter en tur ved stranden eller i skoven. Det skyldes blandt andet, at vores beroligelsessystem bliver aktiveret, når vi befinder os i naturen.

Vi kan også aktivere vores beroligelsessystem på egen hånd ved blot at forestille os, at vi eller andre er kærlige og medfølende. Du kan afprøve dette i ugens meditation.

Hjemmearbejde

Sammensæt dit eget meditationsprogram. Gerne 1 længere meditation (20-30 min) om dagen. Fx meditation med centrering i brystet eller kropsscanning eller Vipassana meditation.

  • 1-2 Tilstedeværelsesøvelse eller åndedrætsøvelse dagligt
  • 1 Meditation på kærlighed og venlighed
  • 1-3 afspændinger ugentlig

Vi er nu så langt i forløbet, at du måske har fundet en eller flere meditationer, som du foretrækker. Hjemmeopgaverne er derfor vejledende. Når du skal tilrettelægge din mindfulnesspraksis i næste uge, så tænk over, hvordan dit personlige program skal se ud.

*(Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., Coffey, K. A., Pek, J., & Finkel, S. M. (2008).