Øget smittetal i Aarhus

Grundet det øgede smittetal i Aarhus Kommune ser Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter i Aarhus sig nødsaget til at mindske antallet af patienter i huset.

Ud fra en sundhedsfaglig overvejelse vurderes det, om den enkelte patient aktuelt er i risiko for funktionstab, og dermed kan fortsætte behandlingen/træningen under skærpede forhold, eller om patienten aflyses og opfordres til selvtræning. Der er mulighed for selvtræning ved hjælp af træningsvideoer på Polioforeningens og UlykkesPatientForeningens hjemmesider.

Tiltaget er gældende fra d. 10. august og alle patienter, der påvirkes af ændringerne, vil blive kontaktet af personalet.

Ligeledes vil aflyste patienter kontaktes af Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, når opstart igen er muligt.

Se træningsvideoer

UlykkesPatientForeningens online træningsvideoer

PolioForeningens online træningsvideoer