Covid-19: Polio og vaccination

Personer med risiko for alvorlige forløb ved smitte med COVID-19 er selvsagt bekymrede. Det gælder også en del af PolioForeningens medlemmer. I såvel forening som i Specialhospitalet for Polio- og UlykkesPatienter har vi løbende haft fuld fokus på problemstillingen med henblik på at sikre vejledning til medlemmer og patienter og at gøre myndighederne opmærksom på poliogruppen og de risici ved smitte, de er udsat for.

Vi har i foreningsregi haft problemstillingen på dagsordenen i både Danske Handicaporganisationer, hvor formanden er medlem af forretningsudvalget, og i Danske Patienter, hvor direktøren er medlem af forretningsudvalget.

Danske Handicaporganisationer har været særdeles aktiv over for alle myndigheder for at gøre opmærksom på vigtigheden af, at personer omfattet af DH organisationerne skal prioriteres højt, når vaccinen bliver tilgængelig. Også Danske Patienter har været særdeles aktiv i debatten om prioriteringen af vaccinationer.

Specialhospitalet i kontakt med Sundhedsstyrelsen
I hospitalsregi har vi ligeledes haft gode muligheder for at komme til orde, herunder navnlig over for Sundhedsstyrelsen, som vi har haft møde med adskillige gange.

Sundhedsstyrelsen har meddelt os, at man er opmærksom på risiciene for personer med følger efter polio. Poliodiagnosen specifikt omtalt i Dansk Selskab for Almen Medicins vejledning af 18. februar 2021 til læger om, hvilke patienter der skal omfattes af gruppe 5 (”Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19”) i den gældende vaccinationsplan. Se eventuelt vejledning (pdf)

Sundhedsstyrelsens vurdering er, at en poliodiagnose ikke i sig selv indebærer, at man er omfattet af gruppe 5. Der skal for hver enkelt patient foretages en individuel vurdering af, om følgerne efter polio er af en sådan indgribende karakter, at patienten er i særlig øget risiko ved smitte. Det vil navnlig være nedsat respiration, nedsat muskelkraft med relation til åndedrætsorganer og lignende, herunder i relation til eventuelle andre tilstande (multisygdom).

Så sent som d. 29. marts 2021 blev vi orienteret om, at Sundhedsstyrelsen fortsat ikke havde kendskab til en øget risikoprofil hos poliooverlevere.

Er man i en sådan særlig øget risiko for alvorligt forløb ved smitte, skal man henvende sig til egen læge eller den regionale hospitalsafdeling (fx respirationscenter) hvor man er i behandlingsforløb. Vi véd, at mange poliopatienter allerede har haft sådan kontakt og er henvist til vaccination.

Specialhospitalet har ligeledes deltaget i orienteringsmøder med Sundhedsstyrelsen om den ændrede vaccinationsplan. Du kan læse baggrunden for den ændrede vaccinationsplan her (pdf)

Kontakt PolioLinjen
Måtte du have spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte PolioLinjen på telefon 36 73 20 40 mandag til torsdag kl. 10 til 14 eller sende en mail til info@poliolinjen.dk