Langsom og kontrolleret genåbning

Specialhospitalet åbner mandag den 20. april 2020 for begrænset modtagelse af patienter.

En betydelig del af specialhospitalets patienter er særligt sårbare på grund af flere kroniske tilstande, nedsat respiration, høj alder eller lignende, der indebærer en særlig risiko ved smitte med covid-19. Derfor er det desværre en meget begrænset del af vores patienter, der på nuværende tidspunkt kan modtage behandling og træning.

Vi gennemgår alle patienter og henvisninger og vil ud fra en faglig vurdering tage stilling til, hvilke patienter det i den aktuelle situation er nødvendigt og forsvarligt at indkalde. De pågældende patienter modtager en direkte henvendelse fra os. Hvis du ikke hører fra os, skal du ikke møde op i hospitalet.

Vores rehabiliteringstilbud er således væsentligt ændret som følge af omstændighederne med covid-19. Bassin og motionscenter er fortsat lukket. Vi er i gang med at omstille os, blandt andet for at kunne tilbyde videokonsultation, telemedicin osv.

Vi vil løbende informere om ændringer i situationen her på hjemmesiden.

NB: Det vil kun være muligt at benytte hovedindgangen.

Af Majbritt Almer, virksomhedsansvarlig overlæge