Mundbind og visir ikke længere nødvendigt

I forlængelse af Sundhedsstyrelsens seneste udmelding (14. juni 2021) er der ikke længere krav om brug af mundbind eller visir på Specialhospitalet.

Der er imidlertid fortsat smitterisiko, herunder med nye covid-19 mutationer. To medarbejdere – den ene fuldt færdigvaccineret – er konstateret smittet ultimo juni 2021. Det bekræfter os i, at vi må fastholde vores forsigtighedsprincip.

Vi må derfor fortsat bede patienter og besøgende om at opholde sig i huset kortest mulig tid før og efter behandling, ligesom adgang til kantinen er begrænset.