Specialhospitalet fortsætter med en kontrolleret genåbning

Den kontrollerede genåbning medfører bl.a., at vi indkalder flere patienter og åbner varmtvandsbassin i begrænset omfang i Rødovre fra mandag d.18. maj 2020.

De patienter, der har mistet (eller er tæt på at miste) funktionsevne, bliver indkaldt først.


Hvis du oplever, at dit funktionsniveau er faldet betydeligt i den periode, du ikke har kunnet træne på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, kan du rette henvendelse til din kontaktperson.

Vi vil så prøve at finde et rehabiliteringstilbud til dig - enten med videokonsultation, online træning, træning på specialhospitalet eller andet.

Der er fortsat begrænsninger på antallet af patienter, der kan/må være på specialhospitalet, men vi er i proces med at få åbnet mere og mere. Dette vil foregå over de næste uger og måneder.