Studie fra Specialhospitalet publiceret i tidsskriftet Disability and Rehabilitation

I 2017 gennemførte Line M. Riis-Djernæs sit kandidatspeciale på Specialhospitalet for Polio og Ulykkespatienter. Projektets resultater nu blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift ”Disability and Rehabilitation”.

Artiklen der har titlen “Should rehabilitation goals reflect all aspects of functioning in relation to a biopsychosocial ICF perspective?” er udarbejdet i et samarbejde mellem Line M. Riis-Djernæs, Charlotte Maria Jensen, Thomas Maribo fra forskningscentret DEFACTUM i Aarhus og Ellen Madsen fra Specialhospitalet i Rødovre.

Projektets formål var at klassificere rehabiliteringsmål og analysere i hvor høj grad de afspejler patienternes funktionsevne, både fysisk, psykisk og socialt.

Det var et studie, hvor afsluttede journaler fra Specialhospitalets to afdelinger med patienter, der har følger efter polio, ulykke eller rygmarvsskade blev gennemgået. Rehabiliteringsmål hentet fra patientjournalerne blev klassificeret ud fra den internationale klassificeringsmodel ICF (International Classification of Functioning). Studiet var anmeldt til Den videnskabsetiske komité.

Resultat

Journaler fra et hundrede patienter, der havde været i et tværfagligt rehabiliteringsforløb i 2017, blev inkluderet. 487 kort- og langsigtede mål blev klassificeret. 57% blev klassificeret til ”Aktivitet og deltagelse”, 23 % blev klassificeret til ”kropsfunktion og –strukturer”, 4% til ”omgivelsesfaktorer” og 4 % til ”personlige faktorer”. De fleste mål var inden for kategorierne ”gangfunktion”, ”at passe på sit helbred”, ”arbejdstilknytning” og ”fritidsaktiviteter”.

Konklusion

Studiet viste, at der var udfordringer med at indfange alle aspekter af patienternes funktionsevne både fysisk, psykisk og socialt i rehabiliteringsmålene. Yderligere forskning vil vise om funktionsevne bedre afspejles i rehabiliteringsplanen, der indeholder både patientens udfordringer i dagligdagen, mål samt plan for indsatsen.

Skrevet af udviklingsterapeut Ellen Madsen