Til forsikringsselskaber

Har du en borger som er sygemeldt på grund af en ulykkesskade, muskel og ledsygdom eller neurologisk lidelse, kan vi stå for den tværfaglige udredning og behandling.

Specialhospitalet tilbyder forsikringsselskaber tværfaglig udredning og behandling af tilskadekomne personer.

Vi yder en målrettet indsats for at mindske den tilskadekommendes fysiske og psykiske skadesforløb og få ham eller hende hurtigst muligt tilbage til et meningsfyldt liv med både arbejde og fritid.

Vi modtager personer med

  • Ulykkesskader
  • Neurologiske lidelser
  • Reumatologiske lidelser, muskel og ledsygdomme.

Specialhospitalet modtager ikke borgere med svære hjerneskader eller borgere med svære psykiatriske lidelser.

Vores team

Specialhospitalets tværfaglige team har et højt fagligt niveau.

Det tværfaglige team består af 

  • Speciallæge i geriatri og rehabilitering
  • Speciallæge i reumatologi
  • Psykolog
  • Fysioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Ergo-/fysioterapeut med speciale i hjælpemidler, arbejdsplads- og boligindretning 
  • Socialrådgiver

Særlige faciliteter

Vi råder over højt specialiserede behandlingsfaciliteter og er indrettet til at kunne modtage mennesker med alle former for fysisk handicap.

Kontakt

Kontakt koordinerende fysioterapeut Lone Follmann Larsen på mail lla@specialhospitalet.dk eller telefon 36 73 90 45.

Hent pjece om tværfaglig udredning (pdf)