Siddestillingsanalyse

En siddestillingsanalyse afdækker de problemer, som en handicappet person har med sin sidestilling og og kommer med løsningsforslag.

Med en siddestillingsanalyse kan der foretages en grundig undersøgelse af siddemæssige problemer, der relaterer sig til eksempelvis fejlstillinger, skævheder, dårlig balance eller tryksår.

Undersøgelse af siddeevne

Der indledes med en afklarende samtale om problematikken, hvorefter der foretages en fysisk undersøgelse af bl.a. siddeevne, skævheder samt tonus. Der kan også foretages en elektronisk trykmåling.

Siddestillingsanalysen foretages hos specialhospitalet, men kan i specielle tilfælde foregå i borgerens eget hjem. Der deltager som regel to rådgivende terapeuter fra specialhospitalet. Ud over borgeren deltager eventuelle hjælpere eller pårørende samt sagsbehandleren.

Udarbejdelse af rapport

Efter analysen udfærdiger vi en rapport med fund, vurderinger og løsningsforslag. Det kan på forhånd aftales med sagsbehandleren, hvor omfattende rapporten skal være. Rapporten sendes senest to uger efter analysen til sagsbehandleren, og eventuelt også til borgeren, hvis dette ønskes.

På baggrund af rapporten kan sagsbehandleren vurdere, hvorvidt der er behov for andre ydelser fra vores specialrådgivning. Det kan eventuelt aftales, at vi står for den videre tilpasning.

Hent pjece om sidestillingsanalyse (pdf)

Henvisning til siddestillingsanalyse