Valg og tilpasning af hjælpemidler

Valg og tilpasning af hjælpemidler afdækker, hvilken kørestol og andre hjælpemidler den handicappede person har brug for.

Ved afprøvning og vurdering af hjælpemidler varetages alt fra den indledende undersøgelse af behov og krav til udvælgelse.

Valg og tilpasning af hjælpemidler kan for eksempel være:

  • Afprøvning og tilpasning af kørestol
  • Afprøvning og tilpasning af puder/ rygge og siddesystemer
  • Andre hjælpemidler som arbejdsstole, bade/ toiletstole, ganghjælpemidler mv.

Indledende samtale

Der indledes med en afklarende samtale om problematikken, hvorefter det klarlægges, hvilke krav og behov borgeren har til hjælpemidlet, også i forhold til omgivelserne.

Vores rådgivende terapeut foretager en undersøgelse af, hvilke egnede produkter, der findes på hjælpemiddelmarkedet og hjemskaffer de hjælpemidler, der ønskes afprøvet. De udvalgte hjælpemidler afprøves, hvorefter det bedst egnede udvælges.

Hvor foregår afprøvningen?

Afprøvningen kan foregå i borgerens hjem, hvor hjælpemidlet afprøves og eventuelt tilpasses. Efter afprøvningen aftales det, hvem der skal foretage sig hvad i forbindelse med færdiggørelse af hjælpemidlet til borgeren. Hvis der er behov for et nyt møde eller en ny afprøvning aftales dette med sagsbehandleren. Herunder vurderes det, om der er behov for andre ydelser fra vores specialrådgivning.

Afsluttende fase

Når afprøvningen er afsluttet aftales det med sagsbehandleren, om der ønskes en skriftlig rapport tilsendt. Det aftales med sagsbehandleren, hvornår vi skal afslutte sagen. Du kan finde en henvisning til valg og tilpasning af hjælpemidler i boksen til højre.

Henvisning til specialrådgivning om hjælpemidler