Forløbspakker

Specialhospitalet har 2 forløbspakker til sygemeldte borgere.

Et forløb varer typisk 8 uger fra borgeren er henvist til specialhospitalet. 

Forløbspakke 1: Tværfaglig udredning

 1. Henvisningsskema sendes til Lone Larsen lla@specialhospitalet.dk
 2. Indkaldelse af borger til tværfaglig vurdering
 3. Pakke bestående af lægeundersøgelse, tværfaglig vurdering (speciallæge, fysioterapeut, psykolog, ergo/fysioterapeut med speciale i hjælpemidler, arbejdsplads- og boligindretning, diætist). 1 aktivitet pr. dag, 3 aktiviteter pr. uge
 4. Fysioterapeutisk vurdering: 3 x 2 timer hos fysioterapeut (anamnese/undersøgelse, afprøvning af trænings- og behandlingsmuligheder i bassin/motions center/hold, hjælpemidler, evt. arbejdspladsindretning etc.)
 5. Tværfaglig konference
 6. Afsluttende samtale med borger
 7. Samlet tværfaglig vurdering skrives af vores læge, fysioterapeutstatus vedlægges og samlet slutrapport sendes til sagsbehandler i jobcentret.

Pris

Forløbspakke 1 koster typisk 15.000 kr. pr. forløb

Forløbspakke 2: Aktivt tilbud, herunder vejledning og opkvalificering i forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet

 1. Henvisningsskema sendes til Lone Larsen lla@specialhospitalet.dk
 2. Indkaldelse af borger til aktivt tilbud.
 3. Varighed aftales nærmere med sagsbehandler.
 4. Pakken kan bestå af flere elementer:
  - Fysioterapeutisk vurdering
  - Ergoterapeutisk vurdering
  - Smertehåndtering
  - Arbejdspladsindretning
  - Iværksættelse af aktivt tilbud (holdtræning, overvåget selvtræning i motionscenter, eller i bassin/bassinhold), opfølgning på træningstilbud, fysioterapeutisk status.
 5. Fysioterapeut fremsender fremmødestatistik (herunder registrering af orgerens tidsforbrug) og afrapporterer til sagsbehandler via mail hver 14. dag.
  OBS! Ved udeblivelser fra aktivitet i opstartsfasen, kontaktes sagsbehandler allerede fra første dag via mail.
 6. Hvor det skønnes nødvendigt tilsendes Jobcenteret en midtvejsevaluering.
 7. Ved afslutning sendes fysioterapeutisk slutrapport til ansvarlig sagsbehandler i Jobcenteret.

Pris

Forløbspakke 2 afregnes efter aftale i forhold til omfang.

Hent pjece om tværfaglig udredning (pdf)