Til læger

Har du en patient, som har brug for rehabilitering som følge af polio, rygmarvsskade eller andet svært fysisk handicap efter en ulykke, kan du henvise patienten til behandling på specialhospitalet.

Efter udskrivning fra regionshospital tager specialhospitalet sig af specialiseret rehabilitering af polio- og ulykkespatienter i tæt samarbejde med øvrige kommunale og regionale sundhedsinstitutioner.

Som læge kan du henvise følgende målgrupper til specialhospitalet:

  • Personer med følger efter polio
  • Personer med rygmarvsskade efter ulykke eller sygdom
  • Personer med et svært fysisk handicap efter en ulykke

Vi yder en tværfaglig indsats med henblik på at sikre størst mulig selvhjulpenhed, arbejdsmarkedsfastholdelse og livskvalitet hos patienterne.

Vi indgår i det offentlige sundhedsvæsen og har vi mere end 70 års erfaring med rehabilitering.

Vi har faciliteter og rehabiliteringsforløb både i Rødovre og Aarhus.

Læs mere

Henvisning
Tværfaglig rehabilitering
Behandlingsforløb
Ydelser