Om os

Specialhospitalet yder professionel, tværfaglig rehabilitering af polio- og ulykkespatienter.

På Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har vi mere end 70 års erfaring med rehabilitering.

Hospitalet er specialiseret inden for træning og rehabilitering af poliopatienter og patienter med alvorlige følger efter ulykker, herunder rygmarvsskader og store traumer, der kræver længerevarende indsats. Specialhospitalet råder blandt andet over et varmtvandsbassin og et motionscenter med træningsudstyr, der er særlig målrettet mennesker med funktionsnedsættelser.

Tværfaglig rehabilitering

Vi er en bred vifte af fagpersoner, som indgår i den tværfaglige rehabilitering, der altid sammensættes med udgangspunkt i den enkelte patient. Vi er evidensbaseret og driver forskning inden for målgrupperne.

Efter udskrivning fra regionshospital tager specialhospitalet sig af specialiseret rehabilitering af polio- og ulykkespatienter i tæt samarbejde med øvrige kommunale og regionale sundhedsinstitutioner. Specialhospitalet yder en tværfaglig indsats med henblik på at sikre størst mulig selvhjulpenhed, arbejdsmarkedsfastholdelse og livskvalitet hos patienterne.

En del af det offentlige sundhedssystem

Patienterne henvises til specialhospitalet af egen læge eller hospital, og specialhospitalet indgår i det offentlige sundhedsvæsen. Det finansieres af stat og region.

En lille del af vores patienter bliver henvist fra kommuner og forsikringsselskaber.

Afdelinger i Rødovre og Aarhus

Vi har faciliteter og rehabilitering både i Rødovre og Aarhus.

Specialhospitalet drives af PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen.