Gå til hovedindhold

Henvisning

Har du brug for at henvise en patient til specialhospitalet, skal du udfylde og indsende nedenstående blanket.

Udfyldes af henvisende læge

Om patienten

Relevant materiale eftersendes til sikker mail

Eftersend venligst kopi af relevante journaler, epikriser, undersøgelser og røntgen til vores sikre mail, sikker@specialhospitalet.dk

Oplysninger om henvisende læge