Fysisk træning

Som led i den tværfaglige behandling får patienten instruktion i fysisk træning, som passer til hans eller hendes situation.

Som en del af behandlingen af polio- og ulykkespatienter tilbyder vi forskellige former for fysisk træning.

Opstart på træningen sker altid under instruktion af enten en fysioterapeut eller ergoterapeut, alt efter hvilken type træning der vælges.

Træningen kan foregå i vores motionscenter, i varmtvandsbassinet, på hold eller med individuelle øvelser superviseret af en terapeut.

Elektrisk stimulation til cykling til rygmarsskadede

Vi er specialiserede i elektrisk stimulation til cykling til rygmarvsskadede. Denne træningsform gør det muligt for en rygmarvsskadet, der ellers ikke kan cykle aktivt selv, at træne kredsløbstræning ved hjælp af elektrisk stimulering af musklerne.

Vi er også specialiserede i brug af elstimulering til optræning af arm- og benfunktionen.

Læs mere om elektrisk stimulation (ES)

Træning i Rødovre for medlemmer

På udvalgte tidspunkter er der træning for PolioForeningen og UlykkesPatientForeningens medlemmer i specialhospitalets motionscenter og varmtvandsbassin. Kræver tilmelding og deltagerbetaling på 300 kr. for en hel sæson.

Læs mere om træning for medlemmer på UlykkesPatientForeningens hjemmeside

Læs mere om træning for medlemmer på PolioForeningens hjemmeside