Gå til hovedindhold
Et langvarigt forløb efter et piskesmældstraume kan påvirke dig både psykisk og socialt. Som piskesmældsskadet kan du derfor have glæde af behandling hos en psykolog.

Vi søger deltagere til forskningsprojekt

Specialhospitalet søger unge deltagere til forskningsprojektet 'Tiden efter ulykken i unge-perspektiv'

Vi søger netop nu deltagere til et forskningsprojekt om, hvilke former for støtte unge har brug for i tiden efter en ulykke. Projektet kører lige nu i Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, men vi søger flere deltagere.

Hvem søger vi?

Du skal være mellem 16 og 30 år og have lyst til at fortælle om, hvordan du oplever hjælp (eller mangel på hjælp) ift. fysiske, psykiske, sociale, økonomiske og praktiske udfordringer, der er fulgt i kølvandet på en ulykke.

Hvad er formålet?

Formålet med forskningsprojektet er at skabe viden, som kan sikre bedre støtte til ulykkesramte unge i fremtiden.

Hvad kræver det af mig?

Hvis du gerne vil deltage i projektet, og hvis du opfylder kriterierne for at deltage, bliver du inviteret til et interview, hvor du vil blive stillet nogle spørgsmål til dine oplevelser ift. forskellige former for hjælp og støtte. Interviewet tager ca. 30 minutter. Interviewet vil blive planlagt, så det passer dig bedst.

Hvem står for projektet?

Projektet gennemføres af VIVE – Det Nationale forskningscenter for velfærd i samarbejde med Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter. Det er finansieret af Offerfonden.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil høre mere?

Hvis du gerne vil høre mere om projektet og muligvis deltage, så kontakt projektleder Ditte Andersen på mobil 27 57 00 71 eller mail den@vive.dk.

Du kan også se flere oplysninger her: www.specialhospitalet.dk/om-os/forskning/forskningsprojekter/tiden-efter-ulykken-i-unge-perspektiv.

Vigtigt at vide

Vi behandler deltageres oplysninger fortroligt; som forskere er vi underlagt tavshedspligt, og vi giver ikke navne på steder eller personer videre. Dette vil du få mere at vide om, hvis du gerne vil deltage i projektet.