Gå til hovedindhold

Tiden efter ulykken i unge-perspektiv:

Læs om forskningsprojektet.

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter samarbejder med VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - i et forskningsprojekt, der vil skabe ny viden om betydningen af ulykke og efterspil for unges narrative identitet.

Studiet skal afklare, hvordan samarbejde på tværs af systemer som kommuner, rehabilitering, forsikring, uddannelse og arbejde bedst hjælper unge videre i livet efter alvorlige ulykker.

Baggrund

Forskningen viser, at recovery-processer i kølvandet på alvorlige ulykker typisk involverer en rekonstruktion af narrativ identitet. Narrativ identitet vil sige menneskers fortællinger om, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvor vi er på vej hen.

Pludselige, uønskede drejninger i livet destabiliserer narrative identiteter og giver behov for nye fortællinger, der kan skabe mening og give retning i et liv, der kan være helt anderledes, end ofrene forestillede sig før ulykken.

Mennesker i alle aldre har behov for at have en fornemmelse af mening og retning i livet, men unge er i en livsfase kendetegnet af sociokulturelle forventninger i forhold til at opnå uddannelse, dannelse af en arbejdsmarkedsidentitet og etablering af parforhold.

Det betyder, at rekonstruktionen af narrativ identitet er særlig kritisk i denne alder. Unge ofre kan blive bekymrede for, hvad de kan blive og have et stort behov for støtte på tværs af institutionelle sektorer for at sikre en meningsfuld retning i livet.

Metodologi

Vi undersøger betydning af ulykke og efterspil for de unges narrative identitet gennem et kvalitativt, longitudinelt studie.

Seniorforsker Ditte Andersen følger unge fra påbegyndelsen af deres rehabiliteringsproces på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter over en periode på to år. Hun vil dermed skabe viden om betydning af ulykke og efterspil for narrative identiteter samt dokumentere erfaringer med tværsektorielt samarbejde via gentagne interview og deltagelse i aktiviteter, som fx rehabiliteringsmøder.

Projektet tager afsæt i de unges perspektiv ved at belyse, hvordan de oplever aktører såsom kommune, genoptræningstilbud, forsikringsselskaber, uddannelsessteder og arbejdspladser som med- og modspillere i recovery-processen.

Projektforankring

Seniorforsker Ditte Andersen fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er projektleder og ansvarlig for studiet. Hun kan kontaktes på den@vive.dk. Forskningsprojektet er finansieret af Offerfonden.

Tidsplan

Forskningsprojektet påbegyndes i efteråret 2021 og forventes afsluttet i 2024.