Gå til hovedindhold

Sammenhængen mellem piskesmæld og posttraumatiske symptomer

Nogen mennesker med følger efter piskesmæld oplever også PTSD-symptomer. Det er vigtigt at blive klogere på, hvordan det at have begge tilstande påvirker de ramte. Dette ph.d.-projekt stillede skarpt på dette i fem forskellige forskningsstudier og en gennemgang af den eksisterende forskning på området og forsøgte herigennem at bidrage til at belyse sammenhængen mellem disse to tilstande.

Baggrund

Piskesmæld er en hyppigt forekommende skade ved biluheld verden over med mere end 6.000 nye tilfælde hvert år, der er i kontakt med de danske skadestuer.

Mens symptomerne for nogen går i sig selv over de første dage og uger, oplever andre vedvarende nakkesmerter og relaterede funktionsproblemer. Op mod halvdelen af de ramte vil stadig opleve disse problemer et år efter ulykken.

Udover smerter og funktionsnedsættelse findes der en lang række associerede symptomer, der kollektivt kendes som whiplash associated disorder (WAD). Der er stor variation i de symptomer, folk oplever, og fordi behandlingsindsatser desværre hyppigt er uden stor effekt, er det vigtigt at skabe viden om, hvordan vi bedst muligt kan gruppere mennesker med disse symptomer og tilbyde målrettet hjælp.

Fordi WAD kommer efter en ulykke, er det også vigtigt at se på eventuelle psykologiske reaktioner på ulykken, og hvordan dette muligvis påvirker smerter og funktionsniveau. En sådan mulig reaktion er symptomer på posttraumatisk stress lidelse, også kendt som PTSD-symptomer.

Teori og forskning på området har foreslået, at smerter og PTSD-symptomer kan vedligeholde og forstærke hinanden negativt, når de optræder samtidig.

Selvom forskning inden for PTSD-symptomers rolle i WAD er voksende, er der fortsat en række uafklarede spørgsmål inden for området.

Formål

Dette ph.d.-projekt havde til formål at adressere nogle af de eksisterende videnshuller på feltet gennem en række forskellige kvantitative og kvalitative studier. Dette resulterede i fem separate artikler samt en litteraturgennemgang og kortlægning af den eksisterende forskning inden for området om WAD og PTSD-symptomer.

Indhold, design og metode

Det første studie var en undersøgelse af udviklingen af PTSD-symptomer 6 måneder efter et piskesmæld. Her blev tre forskellige udviklingsstier identificeret: Den resiliente udvikling (ca. 75%), en udvikling med forbedring (10%) og en kronisk udvikling (ca. 15%). Analysen pegede på, at smerteniveau og graden af depressive symptomer ved baseline til dels kunne forudsige, hvilken udvikling den enkelte ville have.

Det andet studie var en undersøgelse af de gensidige associationer mellem posttraumatisk smerte og PTSD-symptomer efter piskesmæld og et år frem. Analyserne pegede bl.a. på, at PTSD-symptomer ensidet har en effekt på smerter og ikke omvendt – altså kun en delvis støtte til tanken om gensidig vedligeholdelse mellem posttraumatiske smerter og PTSD-symptomer.

Det tredje studie var en systematisk gennemgang af eksisterende forskning om gensidige associationer over tid mellem smerte og PTSD-symptomer efter forskellige typer af traumer. Analysen resulterede i blandede resultater, der viste både gensidige og ensidige vedligeholdelse mellem smerte og PTSD-symptomer over tid.

Det fjerde studie var en undersøgelse af PTSD-symptomers rolle i en frygtundgåelsesmodel af vedvarende smerte og funktionsnedsættelse hos mennesker, der opfyldte de diagnostiske betingelser for en PTSD-diagnose. Dette var således en empirisk afprøvning af en teoretisk model.

Det femte og sidste studie var en undersøgelse af oplevelsen af et liv med PTSD og vedvarende WAD ved hjælp af kvalitative metoder. Gennem otte semi-strukturerede interviews blev tre overordnede temaer identificeret: "En kompleks og belastende komorbiditet", "Det forlængede traume" og "Psyke- og soma-associationer og interaktioner".

Temaerne pegede på, at deltagerne blandt andet oplevede mange overlap i symptomer og udfordringer, at eksterne omstændigheder forlængede og forstærkede deres traume, og hvordan de to lidelser kunne hænge sammen og påvirke hinanden.

Ud over de fem beskrevne artikler, blev der udført en kortlægning af forskningen inden for feltet, for så vidt muligt at give et grundigt indblik i den eksisterende viden, såvel som videnshullerne.

Projektperiode

Ph.d.-projektet blev startet i 2015 og færdiggjort i 2018.

Fondsstøtte

Ph.d.-projektet blev både støttet af JaschaFonden og Offerfonden og blev derudover internt finansieret.