Gå til hovedindhold

Et værdibaseret og deltagelsesorienteret liv efter ulykken

Nyere psykologiske behandlingsmetoder arbejder med at understøtte accept af det, som ikke kan ændres og fokuserer på at opretholde værdsatte aktiviteter og livsroller. Et nyt forskningsprojekt vil udvikle og undersøge effekten af en tværfaglig værdi- og acceptbaseret behandling til personer med piskesmæld eller rygmarvsskade efter trafikulykker.

Baggrund

Vedvarende følger efter ulykker er et massivt problem i både Danmark og resten af verden.

Mennesker, der har været involveret i en alvorlig ulykke, kan opleve, at deres liv fra den ene dag til den anden er vendt på hovedet, og her er det vigtigt at have fokus på at finde en god vej i livets nye rammer.

En succesfuld rehabilitering kræver derfor, at den psykologiske tilpasningsproces går hånd i hånd med den fysiske genoptræning.

Ved at tage afsæt i det som giver mening og værdi i den enkeltes liv og sikre, at dette stadig kan opretholdes trods den fysiske funktionsnedsættelse, kan tilpasningen til livet efter ulykken øges betydeligt. Psykiske følgeproblematikker som angst og depression kan ligeså forebygges.

Processen kræver et tværfagligt fokus, hvor der arbejdes med accept af det, som ikke kan ændres og med fokus på, hvordan værdsatte aktiviteter og livsroller kan opretholdes på andre måder end før skaden.

Der er desværre ingen studier til dato, der har undersøgt behandlingseffekten og virkningsmekanismerne af et sådant behandlingsforløb hos personer med rygmarvsskade eller hos mennesker med kroniske følger efter piskesmæld.

Formål

Formålet med aktuelle projekt er at undersøge effekten og virkningsmekanismerne af et tværfagligt, kognitivt og adfærdsterapeutisk program med fokus på accept og livsværdier.

Indhold, design og metode

Projektet er opdelt i tre projektfaser.

Projektfase et består af udvikling af behandlingsmanualen og kompetenceopbygning. Der nedsættes bl.a. en tværfaglig ekspertgruppe med erfarne læger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer samt en patientfølgegruppe, som vil bidrage med vigtig viden i udviklingsfasen.

Projektfase to består af rekruttering, afprøvning og evaluering. Der anvendes her en innovativ metode – single-case experimental design – hvor behandlingseffekten vurderes på individniveau, og når dette kombineres på tværs af deltagerne, er det et stærkt redskab til at informere om, ikke alene hvorvidt en behandling virker, men også hvordan og for hvem, den virker. Det forventes, at deltagerne i behandlingsperioden vil opleve øget deltagelses- og funktionsniveau samt øget livskvalitet og reduceret stress, angst og depression.

Projektfase tre indebærer formidling og implementering, hvor resultaterne formidles bredt i såvel videnskabelige artikler og på internationale konferencer som til patientmålgrupperne og deres pårørende gennem UlykkesPatientForeningen og medlemsmagasinet Livtag.

Projektperiode

Projektet påbegyndes januar 2022 og forventes afsluttet ved udgangen af 2024.

Projektansvarlige

Projektet gennemføres som et tæt samarbejde mellem Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og Syddansk Universitet.

Fondsstøtte

Projektet er støttet af Rådet for Offerfonden.