Gå til hovedindhold

Eksistens og tilpasning i hverdagslivet for pårørende (Projekt ETHAPE)

Når livet pludselig vendes på hovedet efter en ulykke, rammes de nære pårørende også hårdt. Desværre er der sjældent fokus på den pårørendes egen tilpasningsproces og behov. Dette stiller det aktuelle projekt skarpt på.

Baggrund

Når et menneske udsættes for alvorlig ulykke med varige følger, påvirker det også de nære pårørende. De pårørende befinder sig pludselig i en ny, kompleks situation med radikalt forandrede livsvilkår. Imidlertid opfattes pårørende sjældent som andet end en ressource for de ulykkesramte, hvilket betyder, man ofte overser den pårørende selv.

Der er forskning, der peger på, at pårørende til mennesker med forskellige kroniske tilstande påvirkes negativt. Det er også det billede, vi ofte oplever i praksis. Desværre mangler vi viden om de følelsesmæssige og eksistentielle temaer og behov, der er på spil for de pårørende inden for ulykkesområdet.

Denne viden er vigtig for at kunne udvikle målrettede, virksomme interventioner, som de pårørende finder relevante, og som kan hjælpe de pårørende i deres egen proces i livet efter ulykken.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge og udvikle pårørendeområdet mhp. at skabe positive forandringer i hverdagslivet for pårørende til ulykkesramte. Vi ønsker at skabe ny grundviden om og indsigter i centrale tilpasningstemaer hos denne gruppe af pårørende, og – i kombination med kortlægning af eksisterende viden – er formålet at anvende denne viden til at udvikle og afprøve målrettede tilbud, som kan implementeres i praksis.

Indhold, design og metode

Projektet er et samarbejdsprojekt, der kombinerer forskningsarbejde og udviklingsarbejde.

Projektet kombinerer forskellige kvalitative forskningsmetoder og systematisk kortlægningsarbejde. Derudover anvendes der indsatsteorier til at evaluere interventionerne, som bruges som udgangspunkt for at tilpasse og forbedre disse løbende i projektet. Projektet har stort fokus på pårørendeinddragelse, formidling, overførbarhed og implementering, og vægter interaktion mellem forskning og praksis højt.

Projektperiode

Projektet påbegyndes medio 2022 og varer 3 år.

Projektansvarlige og/eller samarbejdspartnere

UlykkesPatientForeningen og Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter er hovedansvarlige for projektet, men projektet er et samarbejdsprojekt med forskere med tilknytning til Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Professor Thomas Maribo er projektleder for forskningsdelen.

Fondsstøtte

VELUX FONDEN har finansieret projektet med undtagelse af nogle poster, der selvfinansieres af de involverede parter.