Gå til hovedindhold

Kortlægning af litteratur om narrativ identitet hos personer med erhvervet rygmarvsskade

Baggrund

En erhvervet rygmarvsskade kan vende op og ned på hverdagen, og man bliver måske nødt til at forholde sig til sig selv på nye måder. Den slags store livsbegivenheder kan påvirke de livshistorier, vi fortæller om os selv som mennesker, også kaldet vores narrative identitet.

Det er et forskningsfelt, der er lavet en del arbejde indenfor, men der er endnu ikke skabt et systematisk overblik over den eksisterende viden. Dette er nødvendigt for at bruge den eksisterende viden i praksis samt informere videre forskning.

Formål

Dette litteraturstudie har til formål at sammenfatte og belyse den eksisterende forskning om (re)konstruktion af narrativ identitet hos personer med erhvervede rygmarvsskader.

Metode

Studiet er et systematisk litteraturstudie, der følger eksisterende retningslinjer for systematisk identificering og sammenfatning af relevante studier. Studiet er igangværende og sendes til publikation medio 2024.

Samarbejdspartnere

Projektet er et samarbejde mellem Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet.

Fondsstøtte

Projektet er internt finansieret af de involverede parter.