Gå til hovedindhold

Udendørs rehabilitering for personer med rygmarvsskade

Udendørsområder og grønne miljøer rummer et stort rehabiliteringspotentiale for mennesker med rygmarvsskade. En omfattende kortlægning af forskning i udendørsoplevelser og udendørsbaserede aktiviteter for personer med rygmarvsskade, styrker forståelsen af naturens rolle i genoptræningen af voksne med rygmarvsskader.

Baggrund

Rygmarvsskade er en livsændrende tilstand, der medfører fysiske begrænsninger og psykosociale sundhedsproblemer.

Rehabilitering efter rygmarvsskade er en kompleks proces med mange facetter. Mens rehabilitering typisk organiseres i sundhedssystemer som hospitaler og klinikker, besidder også udendørs- og grønne miljøer potentialet til at støtte mennesker med rygmarvsskader i dagligdagen grundet deres restorative og stressreducerende effekter.

Forskning i forbindelsen mellem sundhed og grønne ”rum” er vokset og er i dag blevet en tværfaglig forskningsgren. På trods af en omfattende mængde empiriske studier, er det en udfordring at få et pålideligt og omfattende overblik over feltet på grund af dets heterogenitet i forskningsdesign, formål, udendørsaktivitet, m.m.

Dette projekt sigter mod at adressere disse udfordringer gennem en systematisk gennemgang af den tilgængelige forskning.

Formål

Formålet er at identificere og samle alle eksisterende studier, der udforsker udendørs oplevelser og aktiviteter blandt voksne med rygmarvsskade, for at danne et evidensgrundlag for fremtidig forskning og klinisk praksis.

Vi kortlægger eksisterende forskning på området blandt andet for at få indsigt i eksisterende viden om muligheder og udfordringer ved udendørsrehabilitering.

Indhold, Design og Metode

Projektet implementerer en narrativ syntese til at analysere data fra syv databaser, herunder PubMed, PsycINFO og flere. Studier inkluderet i gennemgangen evaluerer udendørs oplevelser eller aktiviteter for voksne med SCI.

Projektperiode

Projektet er påbegyndt i 2022. Studiet er aktuelt i fagfællebedømmelse i et internationalt videnskabeligt tidsskrift.

Projektansvarlige

Projektet er et tæt samarbejde mellem Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter, Syddansk Universitet og Konsulent- og Forskningsinstitutionen DEFACTUM, Region Midtjylland.

Økonomisk Støtte

Projektet er internt finansieret af Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.