Gå til hovedindhold

Hypnose som smertebehandling

Allodyni er desværre ikke unormalt efter rygmarvsskader, og det er fortsat nødvendigt at blive klogere på, hvordan man bedst muligt kan hjælpe de mennesker, der lider heraf. Specialhospitalet søsatte derfor et mindre pilotstudie, der skal undersøge hypnose som smertebehandling blandt mennesker med rygmarvsskade og allodyni.

Baggrund

Kroniske smerteproblematikker er desværre meget hyppige efter rygmarvsskader og kan have betydelig negativ effekt på blandt andet funktion og livskvaltiet.

En væsentlig andel af personer med neuropatiske smerter udvikler overfølsomhedsfænomenerne hyperalgesi og/eller allodyni.

Mens hyperalgesi betyder, at der opleves øgede smerter ved stimuli, der normalt er smerteskabende, betyder allodyni, at der føles smerte ved stimuli, som ikke normalt er smerteskabende, eksempelvis let berøring.

Allodyni er yderst smertefuldt og påvirker ofte de patienter, der oplever det, meget. Mange patienter vil eksempelvis ikke kunne udholde at have tøj på det givne kropsområde. Samtidig er det desværre også en tilstand, der er svær at behandle, også medicinsk.

Hypnose er en af flere mulige behandlingsformer for sådanne smerteproblematikker, men effekten er endnu ukendt.

Formål

Formålet med projektet var at udføre et lille internt pilotstudie af den oplevede effekt af hypnoterapi som smertebehandling blandt rygmarvsskadede patienter med allodyni.

Derudover ønskede vi at få relevante erfaringer med forskning i hypnoterapi som smertebehandling samt erfaring med organisering og afprøvning af behandlingsrelateret forskning inden for denne målgruppe.

Design, indhold og metode

Der var tale om et caseserie-design, hvilket betyder, at formålet primært er at beskrive patienternes udvikling efter behandlingen sammenlignet med før.

Patienter i Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter i Rødovre blev rekrutteret til projektet. Deltagerne var mennesker med rygmarvsskade over 18 år, som oplevede neuropatiske smerter i form af allodyni.

Deltagerne fik fire ugers hypnose som et tillæg til deres øvrig behandling på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter. Behandlingen bestod af fire sessioners hypnose i 60-90 minutter ad gangen med hjemmehypnose mellem sessionerne.

Interventionen blev forestået af Randi Abrahamsen, der er tandlæge og hypnoterapeut med mange års erfaring i smertelindrende hypnose.

Tidsplan

Projektet blev sat i gang i maj 2017, og behandlingen foregik i efteråret 2017. Al data er således indhentet og analyseres på nuværende tidspunkt. Disse forventes publiceret i 2022.

Samarbejdspartnere

Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter er ansvarlige for projektet, og der er ikke nogen eksterne samarbejdspartnere.

Fondsstøtte

Projektet er internt finansieret, og der er således ikke søgt eller modtaget fondsmidler.